RSS

Pressmeddelanden

2017-11-28 13:00

AAK:s kapitalmarknadsdag 2017

Idag håller AAK sin årliga kapitalmarknadsdag för analytiker, investerare och media.

Kapitalmarknadsdagen arrangeras på Fotografiska i Stockholm och inleds med en presentation av Fredrik Nilsson, finansdirektör och tillförordnad VD, som kommer att fokusera på implementeringen av företagsprogrammet The AAK Way samt ge en uppdatering av bolagets finansiella utveckling.

Det kommer även att ges en djupare inblick i några av AAK:s viktiga marknader och fokusområden. Gerardo Garza, President South Latin America, kommer att presentera företagets verksamhet i Sydamerika med fokus på Brasilien och Torben Friis Lange, President Asia, kommer att fokusera på AAK:s verksamhet i Asien med tyngdpunkt på Kina.

Anne Mette Olesen, Chief Marketing Officer, ger en uppdaterting av företagets framsteg inom hållbarhetsområdet och Karel Stoschek, President Special Nutrition, kommer att presentera utvecklingen inom AAK:s segment Special Nutrition.

Samtliga presentationer från kapitalmarknadsdagen finns tillgängliga på www.aak.com.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson
Finansdirektör och tf. VD
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017, kl. 13:00 lokal tid.


AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.000 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.