Hållbarhetsrapport 2020

Medarbetarengagemang Engagerade och kompetenta medarbetare är AAK:s viktigaste tillgång, och därför har vi alltid strävat efter att attrahera, utveckla och behålla de bästa och skarpaste hjärnorna i branschen. Det är tack vare våra medarbetare som vi kan erbjuda vår unika kundgemensamma produktutveckling och våra värdeskapande lösningar. Därför är det väldigt viktigt att medarbetarna fortsätter vara motiverade och engagerade, vilket vi försöker uppnå på flera olika sätt. En fantastisk arbetsplats Under 2020 genomförde vi enkäten Great Place to Work för att identifiera risker och se om det finns områden där vi kan bli bättre, till exempel vad gäller arbetsmiljö, ledarskap, arbetsbelastning, hållbarhet och trakasserier. Resultatet visade att vårt index för medarbetarengagemang hade förbättrats med 5 procentenheter globalt, från 75 till 80. Resultaten redovisas i hela koncernen, och teamen kommer att utarbeta planer för ett ständigt förbättringsarbete så att vi kan garantera en hållbar arbetsplats med engagerade medarbetare. Planerna kommer också att anknyta till vårt verksamhetssyfte, Making Better Happen, och vår värdegrund Better Behaviors. Prestationsstyrning Med vår modell för prestationsbaserad ledningskultur, som bygger på ständig dialog, skapar vi en arbetsmiljö där alla kan känna att de har möjlighet att ta ansvar för sin egen utveckling. Här ingår en regelbunden dialog mellan anställda och deras chefer, där fokus ligger på utveckling. Under 2020 fortsatte vi med denna strategi för att se till att medarbetarna alltid får det stöd och den återkoppling de behöver för att lyckas i sitt arbete. Hålla kontakten under pandemin Under året har vi hållit kontakten genom virtuella uppdateringar om pandemin, affärsnyheter och tips för distansarbete. På så sätt har alla hållits väl underrät- tade. Vi har anordnat virtuella fikastunder, utbildnings- luncher, quiztävlingar för våra team och till och med en virtuell familjedag. Vi har också hållit kontakten genom videoklipp från kollegor i hela världen under hash­ taggen #ApartTogether. AAKtivate Under det senaste decenniet har AAK Mexiko och AAK Colombia haft stor framgång med ett hälso­ program för medarbetarna, AAKtivate. Programmet är inriktat på fysisk och mental hälsa, där viktiga faktorer som kosthållning ingår. Ett av resultaten är att med­ arbetarna i Mexiko och Colombia tillsammans har gått ner otroliga 1.000 kilo i vikt! Vi är övertygade om att programmet bidrar till en hälsosammare livsstil och därigenom större moti- vation, ökad produktivitet, lägre frånvaro och sänkta sjukvårdskostnader. En viktig del av AAKtivate är att identifiera fysiska och mentala arbetsrelaterade pro- blem, ta reda på hur dessa ska kunna motverkas och att följa upp framstegen. Under 2020 började AAKtivate-programmet lanseras globalt på våra produktionsanläggningar och kontor. AAK Hållbarhetsrapport 2020 38 Bidrar till:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=