Unga, glada arbetskamrater som pratar och jobbar på kontoret - Karriär - AAK

Få bästa möjliga start på din karriär

Gå med i AAK:s traineeprogram

AAK:s traineeprogram

Välj rätt spår – i ett riktigt jobb. AAK:s traineeprogram är ett avancerat tvåspårigt program utformat för att ge dig bästa möjliga start på din karriär. Du kommer att bli en del av AAK:s framtida tillväxt och spela en aktiv roll i verksamheten från dag ett.

Du vill vara en professionell aktör inom livsmedelsindustrin och är redo att möta utmaningarna i din första heltidsposition när programmet startar. Vi erbjuder traineepositioner längs två karriärspår: Commercial track och Operations track.


Commercial track

Det kommersiella spåret fokuserar på att skapa värde för våra kunder genom samarbete för att tillsammans utveckla lösningar som möter deras behov. Nyfikenhet och viljan att förbättra saker blandat med disciplinerad kreativitet är drivkrafterna bakom kundinteraktion inom AAK – både inom Sales och Customer Innovation.

Operations track

Operations track fokuserar på kontinuerlig förbättring av våra produktionsanläggningar som säkerställer att vi klarar att uppfylla våra kunders ökande krav genom starkt utnyttjande av nya tekniker och processer. Att med stor teknisk kunskap utmana det befintliga är nyckeln till kontinuerlig förbättring av våra produktionsanläggningar.

Öka din inlärning och utveckling

Från dag ett kommer du att kunna påverka verksamheten och starta din övergång till att bli en professionell aktör inom industrin. Under programmet kommer du att få grundlig kunskap och praktisk erfarenhet inom industrin med vegetabiliska oljor.

Under tolvmånadersprogrammet kommer du att uppleva en mix av jobbutbildning, individuella utvecklingsaktiviteter och formell utbildning. Du kommer att vara tillsammans med traineekollegor under Operations track och Commercial track, två traineesessioner samt under traineeprojektet. Det internationella uppdraget på en månad kommer att vidga din horisont och garantera dig en internationell livssyn.

Var ödmjuk, bli internationell

Vi letar efter traineer som inte är rädda för att ta en aktiv roll i framtiden och som har potentialen och ambitionen att ta en ledande roll när detta görs. Du är naturligt trygg i vad du gör och kan balansera ambitioner, ödmjukhet, social förmåga, personlig drivkraft och allvar.

Rekrytering till AAK:s traineeprogram

På AAK rekryterar vi våra trainees på ett lite annorlunda sätt, då kandidater ansöker om specifika jobbroller som passar deras utbildning och erfarenhet.

Antagna trainees börjar sina fasta tjänst från dag 1 och tillbringar de första 12 månaderna både i sin tjänst och i traineeprogrammet. Under de första 12 månaderna är fokus på att lära känna vår verksamhet och att accelerera utvecklingen. Denna effektiva kombination gör det möjligt för trainees att bygga ett ”fast track” för utveckling inom tjänsten och en långsiktig karriär hos oss.

Är du intresserad av att registrera dig för jobbnotiser?

Ansöknings- och rekryteringsprocess

Steg 1: Ansökning och urval

Online-ansökan och urvalsprocessen börjar på vår sida Lediga Jobb där alla tjänster utannonseras. Ansökningar accepteras endast via onlineportalen.

Steg 2: Inledande urval

Alla ansökningar granskas mot specifika kriterier för varje roll. Om det finns matchning, kontaktas kandidaterna för att fortsätta sin ansökan.

Steg 3: Bedömning

Kandidaterna gör flera online-tester, inklusive psykometriska bedömning och utvärdering av kognitiv förmåga.

Steg 4: Personlig intervju

Kandidaterna kallas till intervju med den anställande chefen och en HR-partner. Efter detta kommer det också att finnas personliga intervjuer med representanter från AAK:s ledning. Antalet intervjuer varierar beroende på avdelning och roll. Kandidaterna kan förvänta sig 2–3 intervjuer.

Intervjuerna genomförs på plats. I undantagsfall, beroende på logistik och tidpunkt, kan intervjuer genomföras via video.

Steg 5: Jobberbjudande 

Lämpade kandidater erbjuds en permanent tjänst och börjar efter sommaren. Jobbet börjar vanligtvis inom de första två veckorna i september.

Steg 6: Start och induktion

Nyanställda trainees bjuds in till induktionen som vanligtvis utförs i Malmö.

Kriterier för att ansöka

  • Magisterexamen, eller högre, med mycket gott betyg
  • Möter kraven för rollen
  • Kvalifikation att arbeta i det land där jobbet finns
  • Flytande engelska i skrift och tal
  • God problemlösningsförmåga och analytiskt tillvägagångssätt
  • En hög grad av personlig drivkraft och inlärningsförmåga
  • En passion för att skapa kundvärde
  • Ett globalt, samverkande tankesätt

Rekrytering till nästa program

På AAK strävar vi ständigt efter att leverera ett traineeprogram i världsklass. Under 2020-2021 fokuserar vi på att vidareutveckla och utforma vårt traineeprogram för att fortsätta anpassa det till vår strategi.

Vi värdesätter ditt intresse och vi välkomnar dig tillbaka till den här sidan för kommande uppdateringar och information om hur du ansöker till traineeprogrammet. Mer information kommer att publiceras så snart som möjligt.