Affärskvinna som planerar i kalendern i datorn - Karriär - AAK

Vad du gör och lär dig

som trainee på AAK

Kursplan för AAK:s traineeprogram

En mycket stor del av lärandet i AAK:s traineeprogram kommer från den professionella utvecklingen i din specifika roll, de personliga erfarenheterna och från att arbeta i skarpa projekt. Din chef kommer dagligen att säkerställa korrekt vägledning och återkoppling för din utveckling.

Under ditt första år med oss stärks din professionella utveckling genom ett antal olika inlärnings- och utvecklingsaktiviteter som utformats speciellt för AAK:s traineeprogram.

Traineesession ett – Introduktion

Den första traineesessionen är en del av introduktionen på AAK och omfattar ämnen som Information om traineeprogrammet, Förstå vår globala organisation, Våra värden, Bygg din karriär på AAK, Teambuilding och Lansering av traineeprojektet.

Operational Module och Commercial Module

Operational Module omfattar fyra veckor och är förlagd till en av våra europeiska produktionsanläggningar. Den kommer att ge dig en omfattande kunskap om värdekedjan från mottagandet av råmaterial till leveransen av slutprodukten till våra kunder.

Den kommersiella modulen sker under två veckor och hålls inom vår europeiska och nordiska kommersiella organisation. Den kommer att ge dig en djupgående kunskap om den kommersiella värdekedjan inom bageri, mejeri, CCF och Special Nutrition.

Rotationer

Fyra enveckors interna jobbrotationer till liknande funktioner genomförs omedelbart efter modulerna. Du får en större förståelse för hur din roll är en del av det vi levererar till kunderna, ditt globala nätverk blir större och inlärandet från modulen förstärks genom att ge dig praktisk erfarenhet av värdekedjan.

Traineesession två – Personlig utveckling

Utformad för att stärka din personliga och professionella utveckling innehåller traineesession två workshops om effektivitet, teambuilding och olika business case. Du och dina chefer kommer att få individuell återkoppling om din samarbetsförmåga och dina utvecklingsmöjligheter.

Internationellt uppdrag

Under det fyra veckor långa internationella uppdraget byter traineerna positioner inom sina respektive moduler. Ni tar över varandras positioner, inklusive överlämnande av din position till en traineekollega under uppdragets längd, eller arbetar med ett nytt projekt under tiden. Du stärker ditt globala nätverk, använder dina projektledningskunskaper och utvecklingsfärdigheter samtidigt som du lär dig mer om AAK:s mångfald. Medan du är borta måste du hålla dig uppdaterad om utvecklingen i din egen position och hjälpa dina traineekollegor.

Specifika utbildningar

Beroende på inriktningen av din traineetjänst ingår en fördjupande försäljningsutbildning eller en fördjupande projektledningsutbildning samt behovsbaserad individuell utbildning relaterad till den specifika positionen.

Executive Mentorship

AAK:s koncernledning är engagerade i traineeprogrammet. Under traineeprogrammet kommer du att ha en mentor på ledningsnivå som leder och inspirerar dig och som också kan hjälpa dig att "öppna dörrar" och bygga ditt globala nätverk.

Traineeprojektet

Det avslutande traineeprojektet, ett globalt och tvärfunktionellt projekt på ett verkligt affärsfall, ger dig både värdefulla erfarenheter och insikter i affärsutveckling. Du och dina traineekollegor kommer att presentera era rekommendationer inför medlemmar av koncernledningen.

Vill du veta mer?