Patrick Bieseman - Karriär - AAK

”Kunden står alltid i centrum”

Patrick Bieseman, Customer Innovation Manager och Development Lead i Belgien

Patrick Bieseman

Som Customer Innovation Manager och Development Lead i Belgien fastställer Patrick Bieseman prioriteringen och hjälper kunderna på det effektivaste sättet. Det är ett kreativt arbete där frågor som rör hälsa, kvalitet, kostnad och hållbarhet alltid är viktiga.

Patrick är Chemical Process Engineer och började på AAK i juli 2014. Nu fungerar han som processägare för arbetet i pilotanläggningen. Här fastställer han de rätta prioriteringarna och hittar en balans när det gäller att hjälpa AAK:s kunder på det mest effektiva sättet.

”Kunden står alltid i centrum, oavsett om vi talar om kvalitet eller service”, säger Patrick.

Han arbetar tillsammans med kunder i projekt som sträcker sig från framtagande av flytande margarin baserat på mjuka oljor till så kallade flytande lager, en innovativ logistiklösning. Han leder också ett internt förbättringssytem för palmolja vid AAK. Patrick känner att arbete med hållbarhet är meningsfullt och han hjälper ofta kunder att hitta en lösning där all palmolja är hållbar.