Kvinnor i Burkina Fast bär krus på sina huvuden - Hållbar tillväxt - AAK

Verkar för förändring genom hela vår leveranskedja

Engagera alla intressenter

Ansvarsfulla inköp

AAK arbetar för hållbarhetsutveckling i de leveranskedjor vi använder. Med tiden har vår kunskap om problemen och riskerna i leveranskedjorna och hur de ska hanteras effektivt ökat. Det är tack vare ett nära samarbete med våra intressenter, exempelvis leverantörer, kunder och partner som Proforest. Vi är medvetna om leveranskedjornas klimatpåverkan och försöker hela tiden göra dem mer hållbara utifrån identifierade och prioriterade risker.

AAK:s prioriteringar av ansvarsfulla inköp – från växt till varumärke

Principen för hur råvaruinköpen ska hanteras är densamma för alla våra huvudråvaror. Vårt mål är att hållbarhetsaspekterna alltid ska tas i beaktande när våra olika team världen över arbetar med råvaruinköp, transporter, logistik och kundkontakter. Detta hjälper oss att skapa en länk mellan våra kunders varumärken och de anläggningar som råvarorna kommer ifrån.

För att i så hög utsträckning som möjligt påverka råvaruindustrin och arbeta på ett holistiskt sätt med de utmaningar vi står inför, interagerar vi med leveranskedjorna på tre nivåer: 

Engagemang i småjordbrukare

Inkludering av småjordbrukare i leveranskedjorna för råvaror är ett centralt mål för AAK. Vårt åtagande är att aktivt se till att småjordbrukare inte exkluderas från våra leveranskedjor på grund av höga krav på hållbarhet och att vi startar projekt bland våra leverantörer som uppmuntrar och stöder småjordbrukare. Vi strävar i synnerhet efter att bidra till initiativ som främjar småjordbrukares försörjning, via mekanismer som exempelvis högre avkastning och samhällsutveckling. Två exempel på AAK:s engagemang i småjordbrukare är följande: Forever Sabah-projektet i Borneo, Malaysia, och vårt kvinnogruppsprogram Kolo Nafaso.

Engagemang i småjordbrukarnas råvaror och länder

UNCGs logo - Hållbar tillväxt - AAKILOs logo - Hållbar tillväxt - AAK

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

The AAK House of Sustainability

Vårt House of Sustainability har varit vägledande för vår utveckling och utgör grunden och ramverket för vårt hållbarhetsarbete och hur det ska ingjutas i vår verksamhet.

Mer om våra ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp av shea

Sheakärnan är endast omkring två och en halv centimeter i diameter. Men den ringa storleken kompenseras av dess höga oljehalt — och dess unika historia. Läs om våra framsteg med ansvarsfulla inköp av shea.

Ansvarsfulla inköp av palmolja

Palmolja är den vegetabiliska olja som produceras och konsumeras mest i världen, och står för 30 % av världsproduktionen. Läs mer om hur AAK stödjer steget mot full hållbarhet i palmoljeindustrin.

Ansvarsfulla inköp av kokosnöt

För de kokosodlande länderna i Asien och Stillahavsområdet ger försäljningen av kokosprodukter en viktig exportinkomst.

Ansvarsfulla inköp av raps

Rapsolja är en av våra viktigaste vegetabiliska oljor och används både i livsmedel och i biodiesel. Raps har kommit att bli Nordeuropas egen oljeväxt och är en viktig råvara för AAK.