Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Kvinnor i Burkina Fast bär krus på sina huvuden - Hållbar tillväxt - AAK

Verkar för förändring genom hela vår leveranskedja

Engagera alla intressenter

Ansvarsfulla inköp

Det är avgörande för AAK att köpa in de bästa råvarorna men vi fäster lika stor vikt vid var de kommer ifrån och hur de har producerats. Vi sätter höga standarder inom affärsetik när det kommer till vår egen produktion och vi kräver att våra leverantörer inför lika höga standarder genom hela vår leveranskedja.

AAK:s uppförandekod, Group Supplier Code of Conduct, gäller alla AAK:s direkta råvaruleverantörer över hela världen och vi kräver att alla undertecknar och följer den.

Ansvarsfulla leveranskedjor

AAK strävar efter att se till att hållbarhetskraven uppfylls i företagets leveranskedjor när det gäller efterlevnad av lagar, mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter, miljö, korruptionsbekämpning och försörjning på landsbygden. Syftet med dessa krav är att integrera principerna i FN:s Global Compact liksom Internationella arbetsorganisationen ILO:s kärnkonventioner och FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter.

Engagemang i småjordbrukare

Inkludering av småjordbrukare i leveranskedjorna för råvaror är ett centralt mål för AAK. Vårt åtagande är att aktivt se till att småjordbrukare inte exkluderas från våra leveranskedjor på grund av höga krav på hållbarhet och att vi startar projekt bland våra leverantörer som uppmuntrar och stöder småjordbrukare. Vi strävar i synnerhet efter att bidra till initiativ som främjar småjordbrukares försörjning, via mekanismer som exempelvis högre avkastning och samhällsutveckling. Två exempel på AAK:s engagemang i småjordbrukare är följande: Forever Sabah-projektet i Borneo, Malaysia, och vårt kvinnogruppsprogram Kolo Nafaso.

UNCGs logo - Hållbar tillväxt - AAKILOs logo - Hållbar tillväxt - AAK

AAK House of Sustainability

Hållbar tillväxt är det centrala målet med vår strategi. För oss handlar det om vårt ansvar gentemot alla våra viktiga intressenter – de lokala samhällen där vi verkar, kunder, våra medarbetare, våra investerare och våra leverantörer.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

Mer om våra ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp av shea

Sheakärnan är endast omkring två och en halv centimeter i diameter. Men den ringa storleken kompenseras av dess höga oljehalt – och dess unika historia.

Ansvarsfulla inköp av palmolja

Palmolja är den vegetabiliska olja som produceras och konsumeras mest i världen, och står för 30 % av världsproduktionen. Läs mer om hur AAK stödjer steget mot full hållbarhet i palmoljeindustrin.

Ansvarsfulla inköp av kokosnöt

För de kokosodlande länderna i Asien och Stillahavsområdet ger försäljningen av kokosprodukter en viktig exportinkomst.

Ansvarsfulla inköp av raps

Rapsolja är en av våra viktigaste vegetabiliska oljor och används både i livsmedel och i biodiesel. Raps har kommit att bli Nordeuropas egen oljeväxt och är en viktig råvara för AAK.