Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Framsteg för ansvarsfulla inköp

i leveranskedjan för kokosolja

Ansvarsfulla inköp av kokosnöt

AAK har köpt in kokosnötter från Indien och Sri Lanka sedan 1930-talet. Idag heter de tre största kokosnötsproducenterna Indonesien, Filippinerna och Indien, som tillsammans står för 70% av världsproduktionen. Vi köper in vår kokosolja från Filippinerna, Indonesien samt till viss del från Indien.

Kokosnöt som råvara

Kokospalmer växer ofta längs tropiska stränder eftersom de kan växa i jordar med hög salt- och sandhalt och under förhållanden där andra växter inte klarar sig. Detta innebär att kokospalmer inte bara är en viktig inkomstkälla i områden med mager jord, utan också ger ett viktigt skydd mot havserosion längs sandiga kuststräckor tack vare sitt välutvecklade rotsystem.

För de kokosodlande länderna i Asien och Stillahavsområdet ger försäljningen av kokosprodukter en viktig exportinkomst. Merparten av kokosnötterna produceras av småjordbruk.

Ansvarsfulla inköp av kokosolja

Under 2018 har AAK konstaterat att kokosolja, utöver shea- och palmolja, är en viktig råvara att satsa på när det gäller ansvarsfulla inköp. Vad gäller kokosolja har de främsta riskerna i leveranskedjorna ännu inte identifierats och det saknas en branschomfattande hållbarhetsstandard. I samarbete med Proforest har AAK därför genomfört en riskbedömning av våra leveranskedjor för kokosnöt.

Den viktigaste slutsatsen var att eftersom odlingsområdena ligger långt från de kvarnar där oljan från de torkade kokosnötterna (kopra) utvinns, är den traditionella leveranskedjan för kokosnöt både lång och komplex. Mellanhänder ger jordbrukarna tillgång till kvarnarna och tillhandahåller viktiga logistiktjänster. Vi har identifierat tre huvudområden som vi behöver fokusera på vad gäller leveranskedjorna för kokosnöt.

Baserat på Proforests rekommendationer efter riskbedömningen av leveranskedjan har vi tagit fram en plan för att minimera riskerna i leveranskedjan för kokosnöt. Planen kommer att testas på pilotnivå 2019 och köras i full skala 2020.

Traditionell leveranskedja för kokosnöt

Eftersom odlingsområdena ligger långt från de kvarnar där oljan från de torkade kokosnötterna (kopra) utvinns, är den traditionella leveranskedjan för kokosnöt både lång och komplex. Mellanhänder ger jordbrukarna tillgång till kvarnarna och tillhandahåller viktiga logistiktjänster.

Engagemang för småjordbruken

Som framgår av vår policy för ansvarsfulla inköp av vegetabiliska oljor integrerar AAK aktivt småjordbrukarna i våra leveranskedjor. För att förenkla leveranskedjan för jordbrukarna och säkerställa spårbarhet har vi startat ett direktinköpsprojekt i Indonesien. Här samlar vår partnerkvarn in kopran direkt från de enskilda byarna och ser på så sätt till att jordbrukarna får en större andel av värdet. Under 2019 kommer vi att fortsätta vidareutveckla detta projekt.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

AAK House of Sustainability

Hållbar tillväxt är det centrala målet med vår strategi. För oss handlar det om vårt ansvar gentemot alla våra viktiga intressenter – de lokala samhällen där vi verkar, kunder, våra medarbetare, våra investerare och våra leverantörer.

Mer om våra ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp av palmolja

Palmolja är den vegetabiliska olja som produceras och konsumeras mest i världen, och står för 30 % av världsproduktionen. Läs mer om hur AAK stödjer steget mot full hållbarhet i palmoljeindustrin.

Ansvarsfulla inköp av shea

Sheakärnan är endast omkring två och en halv centimeter i diameter. Men den ringa storleken kompenseras av dess höga oljehalt – och dess unika historia.

Ansvarsfulla inköp av raps

Rapsolja är en av våra viktigaste vegetabiliska oljor och används både i livsmedel och i biodiesel. Raps har kommit att bli Nordeuropas egen oljeväxt och är en viktig råvara för AAK.