Framsteg för ansvarsfulla inköp

i leveranskedjan för kokosolja

Kokos – alltmer ansvarsfulla inköp

AAK har köpt in kokosnötter från Indien och Sri Lanka sedan 1930-talet. Idag är de tre största kokosnötsproducenterna Indonesien, Filippinerna och Indien, som tillsammans står för 70% av världsproduktionen. Vi köper in vår kokosolja från Filippinerna, Indonesien samt till viss del från Indien.

Förstå vår leverantörsbas

Under 2018 kunde AAK konstatera att utöver shea, palmolja, raps och soja så är kokos är en viktig råvara att satsa på när det gäller ansvarsfulla inköp. Vad gäller kokos har de främsta riskerna i leveranskedjan ännu inte identifierats och det saknas en branschomfattande hållbarhetsstandard. AAK har därför inlett ett samarbete med Proforest för att göra en riskbedömning av våra leveranskedjor för kokosnöt. 

De främsta prioriteringarna utifrån riskbedömningen är:

  1. Förbättra spårbarheten.
  2. Förbättra jordbrukarnas försörjning och hålla deras intresse för att odla kokosnötter vid liv.
  3. Föryngra kokospalmsbeståndet.

Samarbeta med leverantörer och jordbrukare 

Baserat på prioriteringarna 1 och 2 har vi gått vidare på tre olika sätt med att engagera leverantörerna. 

  1. Vi har skapat en workshop för att engagera framför allt leverantörer på kvarn-, mellanhands- och jordbruksnivå.
  2. Vi har haft direktkontakt med våra primärleveran¬törer för att hjälpa dem förbättra spårbarheten i sina leveranskedjor. De viktigaste leverantörerna har engagerats och uppföljande arbetsflöden har påbörjats.
  3. Vi har fullgjort Rainforest Alliance:s spårbarhetscertifiering för vår anläggning i Sverige, vilket innebär att AAK är redo att undersöka om certifiering är rätt verktyg för att förbättra spårbarheten och jordbrukarnas försörjning i vår direkta leveranskedja vars första länk finns i Indonesien.

Påverka även utanför leverantörsbasen

Eftersom ungefär 90% av alla kokospalmer i världen närmar sig slutet av sin produktiva livscykel betraktar AAK en föryngring av kokospalmsbeståndet som ett prioriteringsområde. Som ett första steg har vi inlett ett samarbete med en av våra större leverantörer i Filippinerna och startat en plantskola för kokospalmer

Dessutom har AAK deltagit i de första branschmötena om hållbar kokosproduktion. Vi tänker fortsätta att bidra till de här diskussionerna även framöver.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

The AAK House of Sustainability

Vårt House of Sustainability har varit vägledande för vår utveckling och utgör grunden och ramverket för vårt hållbarhetsarbete och hur det ska ingjutas i vår verksamhet.

Mer om våra ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp av palmolja

Palmolja är den vegetabiliska olja som produceras och konsumeras mest i världen, och står för 30 % av världsproduktionen. Läs mer om hur AAK stödjer steget mot full hållbarhet i palmoljeindustrin.

Ansvarsfulla inköp av shea

Sheakärnan är endast omkring två och en halv centimeter i diameter. Men den ringa storleken kompenseras av dess höga oljehalt — och dess unika historia. Läs om våra framsteg med ansvarsfulla inköp av shea.

Ansvarsfulla inköp av raps

Rapsolja är en av våra viktigaste vegetabiliska oljor och används både i livsmedel och i biodiesel. Raps har kommit att bli Nordeuropas egen oljeväxt och är en viktig råvara för AAK.