Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Steget mot full hållbarhet

i leveranskedjan för palmolja

Ansvarsfulla inköp av palmolja

Oljepalmen är den oljeväxt som ger störst avkastning av alla – sex till tio gånger mer än andra oljeväxter. Palmolja är den vegetabiliska olja som produceras och konsumeras mest i världen, och står för 30% av världsproduktionen. Därför är det ytterst viktigt att palmoljeproduktionen är hållbar. AAK är en betydande kraft i det arbetet.

Hållbar palmolja

Palmolja är en viktig råvara när det gäller att föda en ständigt växande global befolkning. Därför är det viktigt för oss alla att palmolja produceras på ett hållbart sätt. AAK värnar om sin roll i att stödja steget mot full hållbarhet i palmoljeindustrin.

Roundtable on Sustainable Palm Oil

Palmoljeproduktionen har bland annat gett upphov till stor oro över skogsskövling och utrotning av hotade arter. Till följd av det etablerades Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) år 2003. AAK är en av de grundande medlemmarna och är även fortsättningsvis mycket engagerade i RSPO och dess styrelse.

Hållbar palmolja inom AAK

Samtidigt som det bidrar stort till en mer hållbar palmoljeindustri är RSPO inte perfekt. Många anser att utvidgningen av plantagen medför miljömässiga och sociala problem. På AAK delar vi den synen och har därför anpassat vår palmoljepolicy och lagt till ytterligare krav som bygger på RSPO:s principer och kriterier. Palmoljans spårbarhet fram till ursprunget är central för att uppfylla dessa krav som ett sätt att utvärdera om kraven uppfylls.

Baserat på RSPO:s krav i kombination med de ytterligare kraven i vår egen policy förväntar vi oss att vår leverantörsbas för palmolja kommer att bli helt hållbar.

Policyn för full hållbarhet

I juni 2014 såg vi ett behov av att upprätta en policy som särskilt fokuserar på vårt åtagande om att uppnå en helt hållbar leveranskedja för palmolja. Som en del av det arbetet har vi klarat många utmaningar och nått betydande framsteg på vägen mot att uppnå våra mål. 

De viktigaste punkterna i vår uppdaterade policy är följande:

  • Öka volymen av RSPO-certifierad palmolja.
  • Köpa in palmolja som har producerats utan att förstöra områden med högt bevarandevärde, skogar som utgör stora koldioxidlager eller torvmarker oberoende av djup.
  • Säkerställa fritt, föregående och informerat samtycke (FPIC) hos ursprungs- och lokalsamhällen innan nya plantage inrättas.
  • I leveranskedjan för palmolja säkerställa spårbarhet till kvarn fram till 2014, och med ambitionen att uppnå spårbarhet till plantage fram till 2018/2019.
  • Åtagande om att stödja småjordbrukare.

AAK:s palmoljepolicy omfattar palmolja, palmkärnolja och derivat av dessa av alla ursprung.

Klicka här för att se våra policyer, koder och lägesrapporter.

Ökad insyn

Som ett led i vårt fortlöpande förbättringsarbete har vi offentliggjort listan över alla våra kvarnar på vår webbplats. Listan uppdateras två gånger per år. Dessutom offentliggör vi ett klagomålstillägg som listar de företag som vi har registrerat ett klagomål mot. Denna lista kommer att uppdateras mer regelbundet. Vi ser detta initiativ som en möjlighet för oss att erbjuda den ökade öppenhet som efterfrågas av våra kunder, deras kunder och andra intressenter.

Hela listan hittar du här: AAK Public Mill List. Klagomålstillägget hittar du här: Grievance Addendum, January 2020.

Chain Reaction report
On January 24, 2019, Chain Reaction, an NGO, issued a report on AAK, including reference to palm sustainability and related financial implications. Overall, the report gives a balanced view of AAK’s performance and impact regarding our palm oil supply chain and recognizes AAK’s position in the supply chain as a buyer of mainly refined oil. There is a fair assessment of AAK’s palm sustainability credentials, and inclusion of the many positive aspects of AAK’s palm sustainability policy and its implementation, as well as AAK’s activities in industry bodies and with smallholder projects.  

We welcome the critical nature of the report and will take actions to address the key issues highlighted where we believe to have an impact. We recognize the need to accelerate our sustainable palm oil policy implementation in India. Both India and China have active local markets in palm oil, with limited traceability to mill. We seek to continuously improve our sustainable sourcing for both locations. 

We continue to work towards transformation of the palm oil industry, and to move our suppliers towards sustainability in their supply chains. However, although significant progress has been made, the journey is still long and challenging.

AAK is committed to do its utmost. 

For more information, please contact: palmgrievances@aak.com 

Viktigt meddelande om Indofood (9 november 2018):
AAK stöder RSPO:s klagomålsförfarande avseende Indofood och vi är positiva till den initiala slutsats som identifierar frågor samt föreslår en väg framåt, inklusive sanktioner om Indofood inte uppfyller nödvändiga åtgärder. 

Med vårt stöd har AAK:s "tier 1"-leverantörer sedan tidigare upphört med inköp från Indofood. 

Nedan följer de senaste uppdateringarna från vår rapport "AAK's progress report on sustainable palm oil" från oktober 2019.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

AAK House of Sustainability

Hållbar tillväxt är det centrala målet med vår strategi. För oss handlar det om vårt ansvar gentemot alla våra viktiga intressenter – de lokala samhällen där vi verkar, kunder, våra medarbetare, våra investerare och våra leverantörer.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Småjordbrukens kapacitet utökas

AAK har konstaterat att Sabahs innovativa strategi för palmcertifiering utifrån olika jurisdiktionsnivåer kan vara ett mycket effektivt sätt för att uppnå en hållbar småskalig produktion.

Ansvarsfulla inköp av shea

Sheakärnan är endast omkring två och en halv centimeter i diameter. Men den ringa storleken kompenseras av dess höga oljehalt – och dess unika historia.

Ansvarsfulla inköp av kokosnöt

För de kokosodlande länderna i Asien och Stillahavsområdet ger försäljningen av kokosprodukter en viktig exportinkomst.

Ansvarsfulla inköp av raps

Rapsolja är en av våra viktigaste vegetabiliska oljor och används både i livsmedel och i biodiesel. Raps har kommit att bli Nordeuropas egen oljeväxt och är en viktig råvara för AAK.