Raps

en mångfacetterad hållbar gröda

Raps – en viktig råvara för AAK

Rapsolja är en viktig vegetabilisk olja som används både i livsmedel och i biodiesel. Raps har kommit att bli Nordeuropas egen oljeväxt. Vid sidan av Europa är de största producenterna Kanada, Kina och Australien.

Rapsproduktionen fortsätter påverkas av flera faktorer: torka, stora nederbördsmängder och minskad användning av växtskyddsprodukter till följd av ändringar i regelverket. Raps är en mycket viktig råvara för AAK och en av de få råvaror som vi pressar på våra egna anläggningar. 

Förstå vår leverantörsbas

För att få mer kunskap om den globala rapsindustrin (canola) gav AAK Proforest i uppdrag att utföra en riskanalys för leveranskedjan. Resultaten visade att produktionen av rapsolja, i förhållande till andra vegetabiliska oljor som AAK framställer, inte ger upphov till hållbarhetsproblem som avskogning, brott mot mänskliga rättigheter eller stora försörjningssvårigheter för jordbrukarna. På de flesta ursprungsplatserna begränsas rapsproduktionens påverkan i viss mån av goda jordbruksmetoder, som stöds av rättsliga ramar och miljörelaterade incitamentsystem på de platser varifrån AAK:s största inköp härstammar. 

På AAK använder vi oss av livscykelanalyser för att analysera vilken påverkan våra leveranskedjor för raps ger globalt, även i förhållande till andra oljegrödor. Om vi har god kännedom om våra leveranskedjors klimatpåverkan kan vi arbeta för att minimera den och därmed erbjuda våra kunder de bästa lösningarna. Dessa analyser har visat att rapsens miljöpåverkan beror mycket på vilken sort och mängd gödselmedel som används i förhållande till grödans avkastning. AAK kommer att använda informationen från Proforest till att sätta upp mål för hållbarhetsarbetet för raps under 2020 och framåt. 

Samarbete med leverantörer och jordbrukare

En stor del av den raps som används till AAK:s produkter odlas i Sverige, där skördarna har blivit större under de senaste åren. Genom ett nära samarbete med jordbrukarna har AAK kontroll över hela värdekedjan, från produktionen av råvarorna till de färdiga produk¬terna. Det rapsmjöl som blir kvar efter utvinningen av oljan används till djurfoder. 

Under 2019 upplevde vi en växande efterfrågan på hållbar raps, framför allt i Europa. I Storbritannien syntes en efterfrågan på lokalt odlad och spårbar raps, och på certifierad hållbar raps i allmänhet. Vi har varit i kontakt med våra brittiska leverantörer för att öka spårbarheten, och vi har fått en ISCC-certifiering för vår anläggning i Karlshamn, vilket gör att vi kan förse kunderna med certifierade produkter. 

ISCC utvecklades genom en öppen flerpartsprocess invigdes ISCC i Berlin i januari 2010. Idag har organisationen fler än 100 medlemmar inom jordbruk, bearbetning, tillverkning, forskning och naturskydd.

Fokus för ISCC Plus-standarden ligger på att ingen avskogning av viktiga områden, som t.ex. områden med hög biologisk mångfald, områden med hög kolhalt eller nationellt och internationellt skyddade områden, får ske. Vidare har viktiga principer för god jordbrukspraxis (jord, vatten och luft), arbetsrättigheter, mänskliga rättigheter och markrättigheter definierats. Dessa utvecklas och förbättras kontinuerligt. Certifiering utförs av oberoende certifieringsorgan som måste vara ackrediterade och godkända av ISCC. Läs mer om ISCC

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

The AAK House of Sustainability

Vårt House of Sustainability har varit vägledande för vår utveckling och utgör grunden och ramverket för vårt hållbarhetsarbete och hur det ska ingjutas i vår verksamhet.

Mer om våra ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp av palmolja

Palmolja är den vegetabiliska olja som produceras och konsumeras mest i världen, och står för 30 % av världsproduktionen. Läs mer om hur AAK stödjer steget mot full hållbarhet i palmoljeindustrin.

Ansvarsfulla inköp av kokosnöt

För de kokosodlande länderna i Asien och Stillahavsområdet ger försäljningen av kokosprodukter en viktig exportinkomst.

Ansvarsfulla inköp av shea

Sheakärnan är endast omkring två och en halv centimeter i diameter. Men den ringa storleken kompenseras av dess höga oljehalt — och dess unika historia. Läs om våra framsteg med ansvarsfulla inköp av shea.