Framsteg med ansvarsfulla inköp

i den unika leverantörskedjan för shea

Ansvarsfulla inköp av shea

Frukten från sheaträdet är en mycket hållbar gröda eftersom inga gödningsmedel eller bekämpningsmedel behövs för att den ska växa. Trädet, som växer vilt i det område som kallas för sheabältet och sträcker sig över hela Västafrika, utgör en viktig inkomstkälla för samhällena i området.

Av tradition är det kvinnorna som samlar in sheafrukten och bearbetar kärnorna som den innehåller. Inkomsterna från denna gröda lindrar fattigdom och svält och ger kvinnorna möjlighet att investera i sina barns utbildning och annan inkomstbringande verksamhet.

Förstå vår leverantörsbas

I samarbete med vår partner Proforest har vi genomfört en riskanalys av leveranskedjan för shea. AAK har identifierat och arbetar med följande prioriteringar för ansvarsfulla inköp av shea längs våra leveranskedjor: 

Miljö 

 • Minskat antal sheaträd på grund av att de används som bränsle, bränns ner avsiktligt, fungerar som foder åt betande boskap och huggs ner för att utöka jordbruksområden och bebyggelse till följd av en växande befolkning
 • Vatten som används för att koka sheakärnor

Arbetsmiljö

 • Orm- och skorpionbett under skörden
 • Långa promenadavstånd till fält och skördeställen
 • Solexponering
 • Risk för brännskador vid öppen eld under kokningen 

Ekonomi 

 • Brist på öppenhet till följd av att mellanhänder sköter hanteringen i den traditionella leveranskedjan 

Samarbete med leverantörer och småjordbrukare i den traditionella leverantörskedjan

Instrumentpanelen för shea visar vårt arbete för efterlevnad och hållbarhet i Västafrika. Se även lägesrapporterna om shea för mer information. 

Samarbete med kvinnor genom Kolo Nafaso

2009 etablerade AAK Kolo Nafaso kvinnogrupper leveranskedjan. Den direkta länken till hundratusentals kvinnor gör att vi lyckas möta utmaningarna som vi har identifierat i "Förstå vår leverantörsbas" (se ovan) mer direkt och effektivt.

Traditionell leveranskedja för shea

 • Inga plantager - skogsjordbrukssystem
 • Utbrett nätverk av mellanhänder som sköter logistiken
 • Viktig extra inkomst för individuella kvinnor

Kolo Nafaso — leveranskedja med kvinnogrupper

 • AAK tar ansvar som marknadsledande
 • Direkt handel med kvinnorna
 • Jordbruksrådgivare utbildar och stöttar kvinnornaNedan instrumentpanel för Kolo Nafaso är vårt verktyg för att mäta våra framsteg inom programmet. Se även lägesrapporterna om shea för mer information. 

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

The AAK House of Sustainability

Vårt House of Sustainability har varit vägledande för vår utveckling och utgör grunden och ramverket för vårt hållbarhetsarbete och hur det ska ingjutas i vår verksamhet.

Mer om våra hållbara inköp

Ansvarsfulla inköp av palmolja

Palmolja är den vegetabiliska olja som produceras och konsumeras mest i världen, och står för 30 % av världsproduktionen. Läs mer om hur AAK stödjer steget mot full hållbarhet i palmoljeindustrin.

Ansvarsfulla inköp av kokosnöt

För de kokosodlande länderna i Asien och Stillahavsområdet ger försäljningen av kokosprodukter en viktig exportinkomst.

Ansvarsfulla inköp av raps

Rapsolja är en av våra viktigaste vegetabiliska oljor och används både i livsmedel och i biodiesel. Raps har kommit att bli Nordeuropas egen oljeväxt och är en viktig råvara för AAK.