Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Kvinnor i Burkina Faso fäller sheakärnor i en kittel - Hållbar tillväxt - AAK

Den hållbara grödan

med en unik historia

Ansvarsfulla inköp av shea

Sheakärnan, som är ganska okänd för de flesta människor, är endast omkring två och en halv centimeter i diameter. Men den ringa storleken kompenseras av dess höga oljehalt – och dess unika historia.

Sheaträdet är ett träd som växer vilt i ett område kallat ”sheabältet” i Afrika söder om Sahara. De länder som har störst mängd sheaträd, vilket har sitt ursprung i Afrika, är Benin, Burkina Faso, Ghana, Elfenbenskusten, Mali och Togo.

En hållbar gröda

Shea är en väldigt hållbar gröda eftersom de vildväxande träd som sheakärnorna växer på inte kräver någon användning av gödnings- eller bekämpningsmedel. Sheaträden växer inte på plantage, delvis på grund av den långa mognadsperioden. Träden får dock växa på odlingarna i ett jordbrukssystem som kallas trädjordbruk. Detta system har funnits i århundraden och visat sig vara mycket hållbart.

För mat och inkomster

Traditionellt är det kvinnorna som samlar in och bearbetar sheakärnorna. De ätbara frukterna faller från träden under en period då nästan inga andra grödor skördas, vilket gör shea till en viktig näringskälla. En del av sheaskörden säljs också av kvinnorna. Det ger en utmärkt inkomstkälla för kvinnornas familjer. Kvinnorna lägger inte bara pengarna på att minska fattigdom och hunger, utan investerar också i sina barns utbildning och andra inkomstgenererande verksamheter.

Stabil och hållbar anskaffning

AAK har över 60 års erfarenhet av att köpa in sheakärnor från Västafrika. AAK har ett nära samarbete med sheahandlare och kvinnogrupper och har byggt upp en stabil och hållbar inköpsorganisation i områdena med sheaproduktion samt logistikcenter i kustområdena.

GSAs logo - Hållbar tillväxt - AAK

Global Shea Alliance

2011 var vi en av de grundande medlemmarna i Global Shea Alliance, som är en frivilligorganisation med många intressenter. Idag har organisationen över 450 medlemmar från över 30 olika länder. Syftet med organisationen är att driva en konkurrenskraftig och hållbar sheaindustri över hela världen som förbättrar försörjningen för afrikanska kvinnor och deras samhällen. Du hittar mer information på Global Shea Alliance webbplats.

Kolo Nafaso – affärsverksamhet som ger kvinnor bättre förutsättningar

År 2009 startade AAK ett projekt för att ytterligare främja ansvarsfulla inköp av sheakärnor i Burkina Faso. Det ursprungliga projektet utformades som ett "win-win"-koncept mellan de kvinnor som samlar in sheakärnorna och AAK. Det kallades för Kolo Nafaso, vilket betyder "huset som är byggt på sheakärnornas fördelar". Projektet blev allt mer omfattande och utvecklades till en integrerad del av vårt sätt att göra affärer på och därmed mer än bara ett hållbarhetsprojekt. Det betraktades som en framgång i Burkina Faso och ett liknande program infördes i Ghana 2015, vilket visar ett åtagande att fortsätta växa programmet. Under 2019 har programmet i Ghana varit med om en enorm tillväxt och engagerar nu mer än 100 000 kvinnor.

Ökade möjligheter på ett hållbart sätt

Antalet kvinnor som har tagits med i Kolo Nafaso-programmet har gradvis ökat under åren. Fler än 230 000 kvinnor är nu en del av Kolo Nafaso-familjen och det finns många fler som skulle vilja gå med i programmet. Antalet kvinnor är dock inte ett kriterium i sig själv. Som ett ansvarsfullt företag ser vi till att vi gradvis växer samtidigt som vi bibehåller kvaliteten. Vi fortsätter att skapa och öka sysselsättningsmöjligheter för fler människor, både utanför och inom organisationen – på ett hållbart sätt.

Traditionell leveranskedja

Kolo Nafaso kvinnogrupper leveranskedja

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

AAK House of Sustainability

Hållbar tillväxt är det centrala målet med vår strategi. För oss handlar det om vårt ansvar gentemot alla våra viktiga intressenter – de lokala samhällen där vi verkar, kunder, våra medarbetare, våra investerare och våra leverantörer.

Mer om våra hållbara inköp

Ansvarsfulla inköp av palmolja

Palmolja är den vegetabiliska olja som produceras och konsumeras mest i världen, och står för 30 % av världsproduktionen. Läs mer om hur AAK stödjer steget mot full hållbarhet i palmoljeindustrin.

Ansvarsfulla inköp av kokosnöt

För de kokosodlande länderna i Asien och Stillahavsområdet ger försäljningen av kokosprodukter en viktig exportinkomst.

Ansvarsfulla inköp av raps

Rapsolja är en av våra viktigaste vegetabiliska oljor och används både i livsmedel och i biodiesel. Raps har kommit att bli Nordeuropas egen oljeväxt och är en viktig råvara för AAK.