Årsredovisningar

Sammanfattar aktiviteter och det ekonomiskt resultatet

Årsredovisningar

Syftet med AAK:s årsredovisningar är att årligen ge en tydlig bild av företagets aktiviteter och det ekonomiska resultatet.

Utöver en sammanfattning av våra huvudsakliga aktiviteter innehåller rapporten koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) enligt EU-regler för börsnoterade bolag.

AAK publicerar sin årsredovisning i april varje år. 

Tryckta årsredovisningar distribueras endast per begäran. För att erhålla en tryckt årsredovisning, vänligen skicka ett e-postmeddelande till comm@aak.com. Observera att det inte går att prenumerera på tryckta rapporter.