Ekonomichef Fredrik Nilsson står framför vit vägg - Investerare - AAK

Inblickar och kommentarer

om vårt finansiella resultat

Kommentarer från vår finansdirektör

Vår finansdirektör Fredrik Nilsson ger dig kommentarer om, inblickar i och analyser av vårt ekonomiska resultat, verksamheten och framtiden.

Om vår ekonomi

Ett starkt år för AAK

När han ser tillbaka på 2019 delar vår finansdirektör Fredrik Nilsson med sig av sina tankar om det finansiella resultatet.

Varför du bör investera i AAK

Fredrik Nilsson, vår finansdirektör, ger de viktigaste skälen för att investera i AAK.