Affärsman som håller en liten växt i sin hand - Investerare - AAK

Snabb och hållbar tillväxt

Nyinvesteringar och nya förvärv

Skäl till att investera i AAK

Fredrik Nilsson, vår finansdirektör, ger de viktigaste skälen för att investera i AAK.

April 2020

1. Bättre tillväxt än marknaden i stort

AAK har under det senaste decenniet växt snabbare än marknaderna i våra fokusområden – special- och semispecialprodukter inom Food Ingredients och Chocolate & Confectionery Fats. Vår nya strategiska inriktning kommer att fortsätta stödja företagets tillväxtresa. Marknadsdata (Transparency market research, IHS Global, 2018) visar att räknat i volym ökar olje- och fettmarknaden totalt sett med 3% och marknaden för specialprodukter ännu snabbare.

Med våra nyinvesteringar under senare tid och våra senaste förvärv har vi fortsatt att stärka vår geografiska närvaro. Genom denna utökade närvaro finns vi nu representerade i regioner med ökande befolkning och urbanisering – demografiska förändringar som ger betydande marknadsmöjligheter. Vi ser även en växande medelklass med högre inkomst och ökad köpkraft samt en befolkning med en ökande andel äldre personer till följd av människors längre livslängd.

2. Ett rörelseresultat som förbättras med i genomsnitt 10% per år

Mellan 2010 och 2019 ökade AAK sitt rörelseresultat med i genomsnitt 11% per år. Mot bakgrund av vår höga go-to-market-aktivitet (försäljning och kundinnovation) och utveckling av nya produkter, den mycket stabila bas vi har byggt upp efterhand, vår starka ledning både på koncernnivå och lokalt samt vårt ökade fokus på förvärv, ser vi inga skäl att sänka den ambitionen.

3. Stark balansräkning stöder fortsatt tillväxt

Trots omfattande investeringar för att öka kapaciteten samt flera förvärv för att tillföra AAK utökad kapacitet och ny kompetens har vi under senare år byggt upp en mycket stark balansräkning med högre andel eget kapital. Tillsammans med långfristiga låneavtal och vårt MTN-program (Medium Term Note) har detta skapat en stabil bas och ett flexibelt alternativ för fortsatt tillväxt, såväl organiskt som genom selektiva och strategiska förvärv.

4. Väl positionerat för att dra fördel av konsumenttrenderna

Genom vårt unika koncept med kundgemensam produktutveckling samt vårt fokus på trender och starka drivkrafter globalt är AAK mycket väl positionerat för att dra fördel av rådande konsumenttrender, såsom hälsa och välbefinnande, hållbarhet, ökat fokus på premiumprodukter samt smidighet, kundanpassning och öppenhet. Ett viktigt exempel här är våra naturliga och växtbaserade lösningar som är helt i linje med konsumenternas efterfrågan som inriktas på hälsa och nutrition. Hållbarhet är en annan konkurrensfördel eftersom AAK ses som en pålitlig partner som arbetar med fokus på spårbarhet och hållbarhet genom hela värdekedjan. Vi är även väl positionerade inom specialprodukter där det är hög efterfrågan på premiumlösningar av hög kvalitet och som utvecklats tillsammans med kunderna.

Kontakt

Fredrik Nilsson

Finansdirektör

Telefon: +46 40 627 83 34
Mobil: +46 708 95 22 21

Ökande rörelseresultat varje kvartal

AAK visar ett ökande rörelseresultat undervarje kvartal 2010-2019. För räkenskapsåret 2019 var rörelseresultatet:

  • Kv 1: 509 mkr
  • Kv 2: 518 mkr
  • Kv 3: 569 mkr
  • Kv 4: 562 mkr

Lär dig mer om vår finansiella ställning

Ett starkt år för AAK

När han ser tillbaka på 2019 delar vår finansdirektör Fredrik Nilsson med sig av sina tankar om det finansiella resultatet.

AAK:s aktie

AAK:s aktie handlas på Nasdaq, Stockholm. Lär dig mer om omsättning, ägarskap och utdelningspolicy. Du kan också prenumerera på meddelanden om aktieutvecklingen.