Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Affärsman som håller en liten växt i sin hand - Investerare - AAK

Snabb och hållbar tillväxt

Nyinvesteringar och nya förvärv

Skäl till att investera i AAK

Fredrik Nilsson, vår finansdirektör, ger de viktigaste skälen för att investera i AAK.

1. Bättre tillväxt än marknaden i stort

Inom de segment där AAK bedriver sin verksamhet ligger den globala tillväxten normalt i nivå med den globala BNP-tillväxten. AAK har historiskt sett växt snabbare än marknaderna i våra fokusområden – special- och semispecialprodukter inom Food Ingredients och Chocolate & Confectionery Fats. Med våra nyinvesteringar och våra senaste förvärv på tillväxtmarknaderna har vi stärkt vår geografiska närvaro och blivit ett verkligt globalt företag. Vår ambition är att fortsätta växa snabbare än marknaderna i stort.

2. Ett rörelseresultat som under kommande år förbättras med i genomsnitt 10% jämfört med föregående år

Mellan 2010 och 2018 har AAK ökat sitt rörelseresultat med i genomsnitt 10% per år (omräknat till fasta växelkurser exklusive förvärvsrelaterade kostnader). Inklusive förvärvsrelaterade kostnader och positiva valutaomräkningseffekter har rörelseresultatet ökat med i genomsnitt 11% per år. Mot bakgrund av vår höga aktivitetsnivå inom försäljning, kundinnovation och utveckling av nya produkter, den stabila bas vi har byggt upp, vår starka ledning, både på koncernnivå och lokalt, samt ett ökat fokus på förvärv, ser vi inga skäl att sänka den ambitionen.

3. Stark balansräkning stöder fortsatt tillväxt

Trots omfattande investeringar för att öka vår geografiska närvaro och vår kapacitet har vi under senare år byggt upp en mycket stark balansräkning med högre andel eget kapital. Tillsammans med långfristiga låneavtal och etablerandet av ett MTN-program (Medium Term Note) har detta skapat en stabil bas och ett flexibelt alternativ för fortsatt tillväxt, såväl organiskt som genom selektiva och strategiska förvärv.

4. Mycket starka underliggande trender - demografi och teknologi

AAK är representerat i regioner där både befolkning och urbanisering ökar – demografiska förändringar som innebär betydande marknadsmöjligheter. Vi ser en växande medelklass med högre inkomster och ökad köpkraft, och vi ser också en växande äldre befolkning eftersom människor lever längre.

Teknologi är en annan viktig tillväxtfaktor. Idag handlar väldigt mycket om delningar på internet vilket ger goda möjligheter för starka varumärken att engagera sig med konsumenterna. Tack vare AAK:s kundgemensamma utveckling lägger vi stor vikt vid de trender och globala nyckelfaktorer som påverkar slutkonsumenternas beteenden – njutning, hälsa, förtroende, personalisering och bekvämlighet.

Kontakt

Fredrik Nilsson - Media - AAK

Fredrik Nilsson

Finansdirektör

Telefon: +46 40 627 83 34
Mobil: +46 708 95 22 21

Ökande rörelseresultat varje kvartal

AAK visar ett ökande rörelseresultat undervarje kvartal 2010-2018. För räkenskapsåret 2018 var rörelseresultatet:

  • Kv 1: 460 Mkr
  • Kv 2: 454 Mkr
  • Kv 3: 526 Mkr
  • Kv 4: 516 Mkr

Lär dig mer om vår finansiella ställning

Ett starkt år för AAK

När han ser tillbaka på 2018 delar vår finansdirektör Fredrik Nilsson med sig av sina tankar om det finansiella resultatet.

AAK:s aktie

AAK:s aktie handlas på Nasdaq, Stockholm. Lär dig mer om omsättning, ägarskap och utdelningspolicy. Du kan också prenumerera på meddelanden om aktieutvecklingen.