AAK:s svar på artikel om inköp av palmolja i Tesso Nilo

Palmolja är en del av lösningen och AAK fortsätter att engagera sig för hållbara leveranskedjor 

Palmolja är en omdiskuterad livsmedelsingrediens, ofta kritiserad för sin miljöpåverkan. Det är dock viktigt att inse att palmoljan spelar en central roll i att möta det växande matbehovet genom att förse världen med hållbar föda. Avskogning är fortfarande en utmaning och det inkluderar att skyddade områden ibland används för jordbruk. AAK accepterar inte att avskogning eller odling förekommer i skyddade områden och vi är fast beslutna att fortsätta att driva arbetet för en hållbar palmolja. Utbyggnaden av palmplantager bidrog avsevärt till avskogningen under det första decenniet av detta århundrade. Däremot har avskogning i syfte att etablera palmplantager i Indonesien och Malaysia minskat avsevärt de senaste åren. 

AAK:s mål för 2025 är att 100 % av vår palmolja ska vara verifierat avskogningsfri. Under 2022 nådde vi 71 % verifierat avskogningsfri palmolja och 87 % spårbarhet till plantage. Att upprätthålla en hållbar och ansvarsfull försörjningskedja kräver ständig vaksamhet - det är därför vi arbetar med våra intressenter för att etablera starka kontroll- och uppföljningssystem. Våra leverantörer hämtar palmfrukt från cirka 1500 bruk i Indonesien och Malaysia och lösningen för AAK är att inte vända ryggen åt en gröda som behövs för att föda världen på ett hållbart sätt. Lösningen är att vara aktivt engagerad i leveranskedjan för att eliminera avskogning. 

AAK driver positiv förändring i leverantörskedjan 

Vi gör regelbundet revisioner och ber våra leverantörer att rapportera och skicka in sina listor över kvarnar relaterade till AAK:s leveranskedja och deras spårbarhet till plantagedata. Uppgifterna verifieras av en tredje part (Earthqualizer) och publiceras på vår webbplats. Utöver det fortsätter vi att fokusera på leverantörsengagemang med stöd av satellitövervakning, branschgemensamma samarbeten och som en sista utväg avbryter vi relationen med leverantörer som uppvisar bristande vilja till att göra förbättringar.  

Vi svarar på all trovärdig information och uppmuntrar en öppen och transparent dialog för att bidra till att förbättra hållbarheten samt uppfattningen om den mest effektiva vegetabiliska oljan, precis som vi har gjort under de senaste två decennierna. Vi driver kontinuerligt förbättringar med våra leverantörer såväl som deras direkta och indirekta leverantörer. 

Om palmolja  

Palmolja är en vegetabilisk olja och en nyckelingrediens som finns i ett brett utbud av konsumentprodukter, från mat och kosmetika till biobränslen och rengöringsprodukter. Det är en effektiv och mångsidig gröda som ger den högsta avkastningen av vegetabilisk olja per hektar.  Palmolja står för cirka 35 % av den globala produktionen av vegetabilisk olja, men nyttjar enbart 10 % av den odlingsbara marken.   

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Carl Ahlgren 
Head of IR & Corporate Communications 
Telefon: +46 706 81 07 34 
E-post: carl.ahlgren@aak.com  

Om AAK 

AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i mer än 150 år. Files

AAKs svar på artikel om inköp av palmolja i Tessa Nilo (2)