Silo och stege sedda underifrån - Om oss - AAK

Mervärde

på ett hållbart och ansvarsfullt sätt

Om oss

AAK:s beprövade expertis är baserad på 150 års erfarenhet inom oljor och fetter. I nära samarbete med våra kunder använder vi vår kunskap för att skapa mervärde inom livsmedels-, konfektyr- och kosmetikindustrin.

AAK ska vara förstahandsvalet för kunder vars produktion bygger på mervärdeslösningar som baseras på vegetabiliska oljor och fetter. Detta har gjort AAK till en ledande leverantör av vegetabiliska special- och semispecialoljor och -fetter.

Vi samarbetar och utvecklar

Vi använder vår omfattande kunskap om vegetabiliska oljor och fetter, trender, marknader och utveckling för att skapa bestående resultat för dig som kund. Vårt kundgemensamma koncept bygger på insikten att de bästa lösningarna skapas genom samarbete. Vi arbetar nära våra kunder och anpassar lösningarna utifrån deras specifika behov samtidigt som vi arbetar för ett bestående resultat. Vid AAK har vi ett genuint intresse för utveckling och arbete i en kreativ miljö. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Vi arbetar hållbart och ansvarsfullt

Råvarorna som vi använder kommer från hela världen. De kommer från växtriket, är förnyelsebara och har minimal inverkan på miljön. AAK är engagerat i en hållbar utveckling och är bland annat en av grundarna av RSPO, the Roundtable on Sustainable Palm Oil. Genom detta och andra initiativ fortsätter AAK att agera ansvarsfullt mot alla våra intressenter – investerare, lokala och globala kunder, leverantörer, medarbetare och de lokala samhällena där vi verkar.

Lokal och global

AAK har 20 olika produktions- och kundanpassningsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.900 anställda. Vårt huvudkontor ligger i Malmö. Moderbolaget, AAK AB, är ett svenskregistrerat och börsnoterat företag baserat i Malmö. Företagets aktier är listade på NASDAQ Stockholm, i segmentet Large Cap, sektorn Konsument dagligvaror.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

Lär känna oss bättre

Vår strategiska inriktning

För att hitta nya möjligheter för framtida tillväxt har vi fastställt AAK:s strategiska inriktning framöver.

Vi lever upp till våra värderingar

Vi tror på att ta ansvar för vår ekonomiska tillväxt, våra medarbetare, de samhällen där vi verkar i och planeten i stort.

Hur vi tänker och agerar

Vi lyssnar. Vi bryr oss om. Vi agerar ansvarsfullt. Vår uppförandekod vägleder oss i vårt dagliga arbete.

Framgångssagor inom Co-Development

Styrkan av den kundgemensamma utvecklingen bevisas bäst av våra framgångssagor. Våra specialister inom oljor och fetter har genomfört oräkneliga samarbeten med kunder för att ta fram banbrytande lösningar.

AAK-koncernen

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Genom vår kundgemensamma utveckling arbetar vi tillsammans med dig för att skapa skräddarsydda lösningar som tillgodoser dina specifika behov.

Vår affärsmodell

Vi erbjuder mervärdeslösningar som baseras på vegetabiliska specialoljor och specialfetter till många olika industrier. Upptäck hur AAK kan förbättra ditt erbjudande – och skapa bestående affärsvärde.

Från dåtid till nutid

AAK skapades genom en sammanslagning av Aarhus United och Karlshamns AB år 2005. Men vår framgångsrika historia av innovation och expertis startade för 150 år sedan.

Koncernledning

Lär känna AAK:s koncernledning. Vilka är medlemmarnas nuvarande positioner och kvalifikationer? När började de arbeta vid AAK? Hur många aktier har de i AAK?

Engagerade i hållbarhet

Hållbar utveckling är grundläggande för AAK:s verksamhet. Miljö- och samhällsansvar går hand i hand med ekonomisk tillväxt och är av central betydelse för vår fortsatta utveckling och våra kommande framgångar.