Förstahandsvalet

för värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter

AAK-koncernen

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom detta område.

I nära samarbete med dig som kund använder vi vår kunskap för att skapa skräddarsydda lösningar. Vi arbetar med många industrier – choklad och konfektyr, bageri, mejeri, specialkost, foodservice och kroppsvård.

Vi förbättrar ditt erbjudande och skapar resultat

För att kunna erbjuda lösningar som ger våra kunder ett mervärde använder vi oss av vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder. Konceptet bygger på långsiktigt samarbete och starka kundrelationer.

Vår unika kundgemensamma utveckling tillsammans med vårt innovativa tänkesätt, vårt breda utbud av råvaror samt stora processkapacitet förbättrar ditt erbjudande och skapar bestående resultat.

Vi bryr oss om vår gemensamma framtid

AAK är en affärspartner som bryr sig om dig, din verksamhet och alla som är en del av vårt gemensamma samarbete och innovationsarbete. Att ta hand om vår gemensamma framtid genom hållbart arbete och socialt ansvar är grunden i allt vi gör.

Vi är globala och lokala

AAK har 20 olika produktions- och kundanpassningsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.900 anställda. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö.

Vi är AAK – The Co-Development Company

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

Lär känna oss bättre

Vi lever upp till våra värderingar

Vi tror på att ta ansvar för vår ekonomiska tillväxt, våra medarbetare, de samhällen där vi verkar i och planeten i stort.

Hur vi tänker och agerar

Vi lyssnar. Vi bryr oss om. Vi agerar ansvarsfullt. Vår uppförandekod vägleder oss i vårt dagliga arbete.

Från dåtid till nutid

AAK skapades genom en sammanslagning av Aarhus United och Karlshamns AB år 2005. Men vår framgångsrika historia av innovation och expertis startade för mer än 140 år sedan.