Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Affärsfolk samlade kring ett bord för att analysera rapporter - Om oss - AAK

Garanterar rätt beslut

Koncernledning

Lär känna AAK:s koncernledning. Vilka är medlemmarnas nuvarande positioner och kvalifikationer? När började de arbeta vid AAK? Hur många aktier har de i AAK?

Johan Westman

Koncernchef och VD

Född: 1973
Anställd: 2018
Nationalitet: Svensk
Utbildning: MSc. Industrial Engineering and Management
Innehav: 105.000 teckningsoptioner*
Fredrik Nilsson - Media - AAK

Fredrik Nilsson

Finansdirektör (CFO), ansvarig för Corporate Communications, Mergers & Aquisitions, IT och Global Foodservice. Vice President AAK AB

Född: 1977
Anställd: 2007
Nationalitet: Svensk
Utbildning: MSc. Business Administration
Innehav: 90.000 aktier och 25.000 teckningsoptioner*
Jan Lenferink - Media - AAK

Jan Lenferink

President AAK Europe. Vice President AAK AB

Född: 1963
Anställd: 2015
Nationalitet: Nederländsk
Utbildning: Food Technology
Innehav: 35.000 teckningsoptioner*
David Smith - Media - AAK

David Smith

President Global Operations. Vice President AAK AB

Född: 1960
Anställd: 2001
Nationalitet: Brittisk
Utbildning: MBA, Graduate Diploma in Business Management
Innehav: 40.000 teckningsoptioner*
Torben Friis Lange - Media - AAK

Torben Friis Lange

President Asia. Vice President AAK AB

Född: 1963
Anställd: 2010
Nationalitet: Dansk
Utbildning: BSc. Dairy Technology, Graduate Diploma in Business Administration
Innehav: 90.000 aktier och 50.000 teckningsoptioner*
Octavio Diaz de Leon - Media - AAK

Octavio Diaz de Leon

President AAK USA and North Latin America. Vice President AAK AB

Född: 1967
Anställd: 2007
Nationalitet: Mexikansk
Utbildning: MBA, BSc. Mechanical & Electrical Engineering
Innehav: 240.000 aktier och 15.000 teckningsoptioner*
Gerardo Garza Lopez de Hereida - Media - AAK

Gerardo Garza Lopez de Heredia

President AAK South Latin America. Vice President AAK AB

Född: 1961
Anställd: 2014
Nationalitet: Mexikansk
Utbildning: Graduate Diploma in Business Administration, Food Engineering
Innehav: 18.000 teckningsoptioner*
Renald Mackintosh - Media - AAK

Renald Mackintosh

Senior Advisor. Vice President AAK AB

Född: 1951
Anställd: 2002
Nationalitet: Nederländsk
Utbildning: MSc. Food Technology
Innehav: 75.000 aktier och 25.000 teckningsoptioner*
Karsten Nielsen - Media - AAK

Karsten Nielsen

CTO (Chief Technology Officer). Vice President AAK AB

Född: 1963
Anställd: 1988
Nationalitet: Dansk
Utbildning: Graduate Diploma in Food Technology
Innehav: 45.400 aktier och 50.000 teckningsoptioner*
Anne Mette Olesen - Media - AAK

Anne Mette Olesen

Chief Strategy & Sustainability Officer. Ansvarig för People och Corporate Branding. Vice President AAK AB

Född: 1964
Anställd: 2010
Nationalitet: Dansk
Utbildning: MBA, BSc. Chemical Engineering
Innehav: 120.000 aktier och 50.000 teckningsoptioner*

Tim Stephenson

President Global Sourcing & Trading. Vice President AAK AB

Född: 1961
Anställd: 1995
Nationalitet: Brittisk
Utbildning: MA (Oxon), FCA
Innehav: 10.000 teckningsoptioner*
Rene Schou - Media - AAK

René Schou

President Global Industries. Vice President AAK AB

Född: 1969
Anställd: 2011
Nationalitet: Dansk
Utbildning: MBA, and Food Technologist
Innehav: 10.000 teckningsoptioner*

*Innehav per den 31 mars 2020. Varje teckningsoption ger optionsinnehavaren rätt att köpa 6 aktier.