Palmoljefrukter i manlig arbetares hand - Om oss - AAK

Vi lyssnar, bryr oss om och agerar ansvarsfullt

Uppförandekod

AAK:s vision är att vara förstahandsvalet för mervärdesskapande vegetabiliska lösningar. För att uppnå denna vision är det mycket viktigt att organisationen och varje medarbetare är ekonomiskt, socialt och etiskt medvetna och ansvariga.

Du ska kunna lita på AAK. Alla våra medarbetare ska veta hur man tänker, agerar och uppför sig under AAK:s namn. Vi har därför gemensamma värderingar som gör det möjligt att dela samma företagskultur oavsett var vi arbetar inom AAK. Vi kombinerar dessa värderingar med AAK:s uppförandekod, vår policy och våra regler för företagsledning. Resultatet är ett starkt ramverk som står bakom dig och din verksamhet. Det ger etiska riktlinjer för våra medarbetare och definierar också vårt ansvar för de samhällen och personer som vi för samman när vi utvecklar värdeskapande lösningar med vegetabiliska oljor.

Uppförandekoden består av följande områden:

Tillämpning

 • Införande
 • Efterlevnad

Information och kommunikation

 • Konfidentiell information
 • Dokumentation
 • Insiderbrott
 • Myndighetsutredningar
 • Anställdas sekretess
 • Kommunikation

Affärsetik

 • Lagar och regler
 • Konkurrensetik
 • Mutor, gåvor och tjänster
 • Politiska bidrag och lobbyverksamhet
 • Intressekonflikter

Mänskliga rättigheter

 • Socialt ansvar
 • Arbetstid och ersättning
 • Rekrytering och utveckling
 • E-post
 • Företagstillgångar
 • Leverantörer

Arbetsmiljö

 • Arbetsplats
 • Miljö
 • Leverantörer

Vi arbetar ansvarsfullt för dig

Vi lever upp till våra värderingar

Vi tror på att ta ansvar för vår ekonomiska tillväxt, våra medarbetare, de samhällen där vi verkar i och planeten i stort.

Vår affärsmodell

Vi erbjuder mervärdeslösningar som baseras på vegetabiliska specialoljor och specialfetter till många olika industrier. Upptäck hur AAK kan förbättra ditt erbjudande – och skapa bestående affärsvärde.

AAK-koncernen

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Genom vår kundgemensamma utveckling arbetar vi tillsammans med dig för att skapa skräddarsydda lösningar som tillgodoser dina specifika behov.