Soluppgång över landskap med palmoljeträd - Om oss - AAK

Låt oss bli ditt förstahandsval

Vision och värderingar

Vårt mål är enkelt. Vi vill vara ditt förstahandsval för värdeskapande vegetabiliska oljelösningar.

Vår verksamhet är uppbyggd kring vegetabiliska oljor. Vi erbjuder högkvalitativa produkter som alltid levereras i tid. Vi finns också här för att stödja dig med marknadsråd, oöverträffad kundanpassning, problemlösning och mycket annat du behöver för att göra skillnad på din marknad.

Vi lever upp till våra värderingar

Vi tror på att ta ansvar för vår ekonomiska tillväxt, våra medarbetare, de samhällen där vi verkar i och planeten i stort. Hållbarhet och socialt ansvar är därför en del av våra dagliga aktiviteter och hjälper oss att nå vår vision.

Vår modell för hållbar tillväxt bygger på FN-initiativet Global Compacts tio principer för en ansvarsfull tillväxt, FN:s mål för hållbar utveckling och våra egna policyer och koder.

Vi finns här för dig

Vid AAK tror vi på kraften i vår kollektiva kapacitet. Genom vår kundgemensamma utveckling vill vi skapa maximalt värde för dig och din verksamhet för att göra det möjligt för dig att nå bestående resultat.

Som din partner håller vi våra löften genom att driva initiativ, förbättring och innovation, med teamwork och sense of urgency.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

Lär känna oss bättre

Vår affärsmodell

Vi erbjuder mervärdeslösningar som baseras på vegetabiliska specialoljor och specialfetter till många olika industrier. Upptäck hur AAK kan förbättra ditt erbjudande – och skapa bestående affärsvärde.

Hur vi tänker och agerar

Vi lyssnar. Vi bryr oss om. Vi agerar ansvarsfullt. Vår uppförandekod vägleder oss i vårt dagliga arbete.

Från dåtid till nutid

AAK skapades genom en sammanslagning av Aarhus United och Karlshamns AB år 2005. Men vår framgångsrika historia av innovation och expertis startade för mer än 140 år sedan.