Från den djupa, blå oceanen

Vi tillverkar foder för färsk, hälsosam sjömat

Akvakultur

Sjömat är en näringsrik, hälsosam och viktig del av livet hos många människor runt om i världen. Vi kan hjälpa dig att förse din fisk med rätt foder, för en högre kvalitet och effektivare produktion.

Vid AAK utvecklar vi skräddarsydda lösningar för sjömatsindustrin. Det betyder att vi arbetar tillsammans med dig för att säkerställa att verksamhetsmål och näringsmässiga mål nås.

Mer än bara fiskfoder

Våra produkter är baserade på hållbara vegetabiliska oljor för fiskdieter och anpassade till kraven inom alla steg i livscykeln. Det betyder att vi tar hänsyn till hela akvakulturen och tar fram innovativa koncept som säkerställer högsta kvalitet och produktionseffektivitet genom hela värdekedjan. Vårt fokus är optimal hälsa och tillväxt hos fisken.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling