Solstrålar på gräsmatta - Hållbar tillväxt - AAK

Säkra, hälsosamma och hållbara lösningar

för din verksamhet och dina kunder

Kvalitets- och livsmedelssäkerhetscertifikat

Våra produkter och bearbetningsmetoder genomgår regelbundet granskningar och kontroller för att säkerställa att de följer de certifieringar, standarder och föreskrifter som garanterar säkra, hälsosamma och hållbara lösningar för dig.

Certifieringar från oberoende organ

Vi använder oss av ackrediterade, oberoende organ för att bekräfta att våra produktionsanläggningar drivs på ett hållbart sätt och att alla slutprodukter uppfyller de specifika standarderna för säkerhet, kvalitet och miljöskydd.

Standarder för livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet är en förutsättning när man tillverkar livsmedelsprodukter. Alla AAK:s anläggningar är certifierade i enlighet med internationellt erkända standarder för livsmedelssäkerhet och granskas av ackrediterade, oberoende organ. Kritiska styrpunkter identifieras, övervakas och registreras, och lokala revisionsgrupper granskar med jämna mellanrum systemet för hantering av livsmedelssäkerhet. Slutligen levereras inte produkterna förrän den lokala funktionen för kvalitetskontroll har bekräftat att kraven på livsmedelssäkerhet och produktspecifikation uppfylls.

Våra certifikat

Nedan finns aktuella certifikat per produktionsanläggning, listade per land.

 

Benin (Cotonou) – KNAR Benin SARL

Burkina Faso (Bobo-Dioulasso) – AAK BF SARL

Elfenbenskusten (Abidjan) – AAK Côte d’Ivoire SASU

Malaysia (Kuala Lumpur) - AAK Malaysia Sdn. Bhd.

Storbritannien (Runcorn) – AAK Foods Ltd.

Storbritannien (St Leonards-on-Sea) – BD Foods Ltd

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling