Solstrålar på gräsmatta - Hållbar tillväxt - AAK

Säkra, hälsosamma och hållbara lösningar

för din verksamhet och dina kunder

Kvalitets- och livsmedelssäkerhetscertifikat

Våra produkter och bearbetningsmetoder genomgår regelbundet granskningar och kontroller för att säkerställa att de följer de certifieringar, standarder och föreskrifter som garanterar säkra, hälsosamma och hållbara lösningar för dig.

Certifieringar från oberoende organ

Vi använder oss av ackrediterade, oberoende organ för att bekräfta att våra produktionsanläggningar drivs på ett hållbart sätt och att alla slutprodukter uppfyller de specifika standarderna för säkerhet, kvalitet och miljöskydd.

Standarder för livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet är en förutsättning när man tillverkar livsmedelsprodukter. Alla AAK:s anläggningar är certifierade i enlighet med internationellt erkända standarder för livsmedelssäkerhet och granskas av ackrediterade, oberoende organ. Kritiska styrpunkter identifieras, övervakas och registreras, och lokala revisionsgrupper granskar med jämna mellanrum systemet för hantering av livsmedelssäkerhet. Slutligen levereras inte produkterna förrän den lokala funktionen för kvalitetskontroll har bekräftat att kraven på livsmedelssäkerhet och produktspecifikation uppfylls.

Våra certifikat

Globala certifikat

AAK Group (publ) EcoVadis Rating 2019

Certifikat per produktionsanläggning

AAK Bastogne

FSSC certificate AAK Bastogne.pdf
Halal certificate AAK Bastogne.pdf
Kosher certificate AAK Bastogne.pdf

AAK Belgien

AAK Belgium NV ISO140012015.pdf
AAK Belgium NV ISO90012015.pdf
ACS-024 Certificate AAK Belgium NV.pdf
ACS-039 Certificate AAK Belgium NV.pdf
Food Safety Certificate FSSC 22000 AAK Belgium 2021-2022.pdf
Halal certificate.pdf
Kosher certificate 2021 AAK Belgium.pdf
Kosher Hechser AAK.pdf
Organic Certificate 2021-2024.pdf
Riskplaza Audit+ 2021.pdf
RSPO AAK BE.pdf

AAK Brasilien

AAK Brazil ISO 9001-2020.pdf
Certificado Kosher.pdf
AAK Brazil ISO 22000, FSSC 22000.pdf
AAK Brazil RSPO certificate.pdf

AAK Kina

AAK China ZJG Halal (MUI).pdf
AAK China ZJG Halal (Shandong).pdf
AAK ZJG EU Organic.pdf
AAK ZJG China Organic.pdf
AAK ZJG Non-GMO IP.pdf
AAK ZJG Plant FSSC22000 Management System.pdf
AAK ZJG Sedex.pdf
AAK ZJG RSPO certificate (SG&MB).pdf

AAK Colombia

AAK Colombia FSSC22000 certificate
AAK Colombia ISO 9001:2015
AAK Colombia ISO 22716:2007, Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP)
AAK Colombia Kosher certificate
AAK Colombia Pepsico Traceability Protocol
AAK Colombia RSPO certificate

AAK Danmark

Danish Veterinary and Food Administration - Smiley and Inspection Reports
Food Safety Certificate (FSSC22000) from DNV.pdf
Halal Certificate AAK Denmark.pdf
ISCC EU 2020 certificate AAK Denmark.pdf
ISCC PLUS 2020 certificate AAK Denmark.pdf
ISO 50001:2011 AAK Denmark.pdf
Kosher Certificate from Orthodox Union.pdf
Quality Certificate (ISO9001) from DNV.pdf
RSPO Certificate AAK Denmark.pdf

AAK Mexiko

Food safety certificate (FSSC 22000).pdf
Quality certificate (ISO 14001 2015).pdf
Quality certificate (ISO 9001 2015).pdf
RSPO certificate AAK Mexico.pdf

AAK Nederländerna

AAK Netherlands B.V. COFCC Certificate.pdf
AAK NL Kosher OU contact us 30062022.pdf
FSSC 22000.pdf
AAK NL Halal certificate.pdf
ISO 9001 AAK NL.pdf
ISO 14001 AAK NL.pdf
AAK NL Organic certificate.pdf
RSPO Certificate 2021.pdf
AAK NL USDA NOP certificate.pdf

AAK Rotterdam

FSSC 22000 AAK Rotterdam.pdf
Organic certificate AAK Rotterdam.pdf (nederländska)
Organic certificate AAK Rotterdam.pdf (engelska) 
RSPO certificate AAK Rotterdam.pdf
Kosher certificate.pdf
Halal certificate.pdf
UTZ certificate AAK Rotterdam.pdf

AAK SverigeDalby

Certificate ISO 9001.pdf
Certificate FSSC22000.pdf
KRAV Cert Product list.pdf
Organic and KRAV Cert Production.pdf
Org Cert Product list.pdf
RSPO Cer 2018 exp.2019.pdf

AAK SverigeKarlshamn

Ackrediteringscertifikat.pdf
AEO.pdf
Certifikat för ekologisk produktion AAK Sweden AB.pdf
CoC-Single RA Chain of Custody Standard 2015.pdf
Energy ISO 50001.pdf
Environment ISO 14001:2015.pdf
Food Safety Certificate FSSC 22000.pdf
Declaration FSSC 22000.pdf
GDP certificate.pdf
GMP certificate.pdf
GMP plus Certificate.pdf
GTP.pdf
Halal certificate.pdf
ISCC Plus certificate.pdf
Kosher.pdf
Quality ISO 9001:2015. pdf 
RSPO certificate AAK Sweden AB.pdf
VFK foderfett.pdf 
VFK PE.pdf 

AAK Storbritannien

BRC certificate Exp Dec 31, 2021.pdf
CU-RSPO_SCC849722.pdf
FSSC 22000.pdf
ISO9001:2015.pdf
SA Certificate.pdf
SA Trading Schedule.pdf
HFA certificate.pdf
Vänligen kontakta din AAK-representant för ett erhålla ett giltigt Kosher-certifikat.

AAK Foods Ltd, Runcorn (Storbritannien)

FCID BRC 2020.pdf
FCID FSMA 2020.pdf
Traded Goods FCID BRC 2020.pdf

AAK bd foods (Storbritannien)

BRC certificate.pdf

AAK Soya International Ltd. (Storbritannien)

ProTerra certification.pdf
SGS Product & Process certification.pdf
Halal certificate.pdf
Kosher certificate.pdf
GMP+ certificate.pdf

AarhusKarlshamn Latin America S.A. (Uruguay)

AAK Uruguay RSPO certificate

AAK USA—Port Newark, New Jersey

RSPO certificate 2021.pdf
AAK USA, Inc. dba AAK USA K1, LLC dba AAK USA K2, LLC ISO Cert 2020-01.pdf 
BRC certificate 2021 - AAK USA, Inc.pdf
Halal certificate 2021.pdf
Kosher certificate 2021.pdf

AAK USA—Hillside, New Jersey

RSPO certificate 2020, AAK Foodservice.pdf
Halal certificate 2021, AAK Foodservice.pdf
Kosher certificate 2021, AAK Foodservice.pdf
Kosher certificate 2021 vegetable oils, AAK Foodservice.pdf
BRC certificate 2021, AAK Foodservice.pdf

AAK USA—Louisville, Kentucky

BRC certificate 2021 - AAK USA K1 & K2, LLC.pdf
AAK USA, Inc. dba AAK USA K1, LLC dba AAK USA K2, LLC ISO Cert 2020-01.pdf
Halal certificate 2022- AAK USA K1 & K2, LLC.pdf
Kosher certificate 2021 - AAK USA K1 & K2, LLC.pdf
RSPO certificate 2021 - AAK USA K1 & K2, LLC.pdf

AAK USA—Richmond, Kalifornien

RSPO certificate - AAK USA, Richmond Corporation.pdf
BRC certificate 2021 - AAK USA, Richmond Corporation.pdf
Organic certificate 2021 - AAK USA, Richmond Corporation.pdf
Halal certificate 2021 - AAK USA, Richmond Corporation.pdf
Kosher certificate 2021 - AAK USA, Richmond Corporation.pdf

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling