Solstrålar på gräsmatta - Hållbar tillväxt - AAK

Säkra, hälsosamma och hållbara lösningar

för din verksamhet och dina kunder

Kvalitets- och livsmedelssäkerhetscertifikat

Våra produkter och bearbetningsmetoder genomgår regelbundet granskningar och kontroller för att säkerställa att de följer de certifieringar, standarder och föreskrifter som garanterar säkra, hälsosamma och hållbara lösningar för dig.

Certifieringar från oberoende organ

Vi använder oss av ackrediterade, oberoende organ för att bekräfta att våra produktionsanläggningar drivs på ett hållbart sätt och att alla slutprodukter uppfyller de specifika standarderna för säkerhet, kvalitet och miljöskydd.

Standarder för livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet är en förutsättning när man tillverkar livsmedelsprodukter. Alla AAK:s anläggningar är certifierade i enlighet med internationellt erkända standarder för livsmedelssäkerhet och granskas av ackrediterade, oberoende organ. Kritiska styrpunkter identifieras, övervakas och registreras, och lokala revisionsgrupper granskar med jämna mellanrum systemet för hantering av livsmedelssäkerhet. Slutligen levereras inte produkterna förrän den lokala funktionen för kvalitetskontroll har bekräftat att kraven på livsmedelssäkerhet och produktspecifikation uppfylls.

Våra certifikat

Globala certifikat

AAK Group (publ) EcoVadis Rating 2019

Certifikat per produktionsanläggning

AAK Bastogne

FSSC certificate (expiration date June 13, 2024)
Halal certificate (expiration date December 31, 2021)
Kosher certificate (expiration date December 31, 2022)

AAK Belgien

ACS-024 certificate (expiration date March 16, 2022)
ACS-039 certificate (expiration date February 24, 2024)
FSSC 22000 certificate (expiration date July 22, 2022)
Halal certificate (expiration date December 14, 2022)
ISO 14001:2015 certificate (expiration date December 11, 2022)
ISO 9001:2015 certificate (expiration date December 11, 2022)
Kosher certificate (expiration date December 31, 2022)
Kosher Hechser certificate (expiration date July 1, 2022)
Organic certificate (expiration date July 30, 2024)
Riskplaza-audit+ certificate (expiration date January 19, 2024)
RSPO certificate (expiration date April 12, 2022)

AAK Brasilien

ISO 9001:2015 certificate (expiration date July 27, 2022)
ISO 22000, FSSC 22000
Kosher certificate
RSPO certificate

AAK Kina

Halal (MUI)
Halal (Shandong)
Kosher certified products
EU Organic
China Organic
Non-GMO IP
Plant FSSC22000 Management System
Sedex
RSPO certificate (SG&MB)
AAK China Great Place to Work

AAK Colombia

FSSC 22000 certificate
ISO 9001:2015 certificate
ISO 22716:2007, Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP)
Kosher certificate
Pepsico Traceability Protocol
RSPO certificate

AAK Danmark

Danish Veterinary and Food Administration - Smiley and Inspection Reports
FSSC 22000 certificate
Halal Certificate
ISCC EU 2021
ISCC PLUS 2021
ISO 9001:2015 certificate
ISO 50001:2011
Kosher certificate
RSPO certificate

AAK Kamani (Indien)

FSSC 22000 certificate (expiration date October 22, 2023)
MUI Halal certificate
MUI Halal (HAS audit result)
MUI Halal (FSMS audit report)
Kosher certificate
RSPO certificate (expiration date August 22, 2023)
RSPO audit list of findings

AAK Mexiko

FSSC 22000 certificate (expiration date December 18, 2024)
ISO 9001:2015 certificate (expiration date December 15, 2024)
ISO 14001:2015 certificate (expiration date February 5, 2022)
RSPO certificate (expiration date May 15, 2022)

AAK Nederländerna (Zaandijk)

COFCC certificate (expiration date March 1, 2022)
FSSC 22000 certificate (expiration date May 5, 2023)
Halal certificate (expiration date June 30, 2022)
ISO 9001:2015 certificate (expiration date May 5, 2023)
ISO 14001:2015 certificate (expiration date May 5, 2023)
Kosher certificate (expiration date June 30, 2022)
Organic certificate (expiration date December 31, 2022)
RSPO certificate (expiration date April 3, 2022)
USDA NOP certificate (expiration date July 31, 2022)


AAK Nederländerna (Rotterdam)

FSSC 22000 certificate (expiration date February 27, 2025)
Halal certificate (expiration date September 30, 2022)
Kosher certificate (expiration date July 31, 2022)
Organic certificate (expiration date December 31, 2022)
RSPO certificate (expiration date March 15, 2022)
UTZ certificate (expiration date May 25, 2022)

AAK Sverige (Dalby)

FSSC 22000 certificate (expiration date January 31, 2023)
ISO 9001:2015 certificate (expiration date January 10, 2024)
KRAV certificate product list
Organic and KRAV certificate production (expiration date December 31, 2022)
Organic certificate product list
RSPO certificate (expiration date June 11, 2023)

AAK Sverige (Karlshamn)

Accreditation certificate
AEO certificate
Certificate for organic production (expiration date December 31, 2022)
CoC Single RA Chain of Custody Standard 2015 (expiration date April 26, 2023)
Ecocert Cosmos organic certificate (expiration date March 31, 2023)
FSSC 22000 certificate (expiration date September 23, 2022)
GDP certificate
GMP certificate (expiration date September 30, 2023)
GMP plus certificate (expiration date November 7, 2022)
GTP certificate (expiration date September 15, 2022)
Halal certificate (expiration date February 28, 2022)
ISCC plus certificate (expiration date June 11, 2022)
ISO 9001:2015 certificate (expiration date November 30, 2024)
ISO 14001:2015 certificate (expiration date November 30, 2022)
ISO 50001 certificate (expiration date June 11, 2024)
Kosher certificate
RSPO certificate (expiration date September 1, 2022)
VFK Feed Fat (expiration date March 17, 2022)
VFK PE certificate (expiration date March 17, 2022)

AAK Storbritannien

BRC certificate (expiration date December 31, 2022)
FSSC 22000 certificate (expiration date June 13, 2024)
Halal certificate (expiration date January 16, 2022)
ISO 9001:2015 certificate (expiration date September 23, 2024)
RSPO certificate (expiration date April 3, 2022)
SA certificate (expiration date March 31, 2022)
SA trading schedule (expiration date March 31, 2022)
Vänligen kontakta din AAK-representant för ett erhålla ett giltigt Kosher-certifikat.

AAK Foods Ltd, Runcorn (Storbritannien)

FCID BRC 2020
FCID FSMA 2020
Traded Goods FCID BRC 2020

AAK bd foods (Storbritannien)

BRC certificate (expiration date February 23, 2022)

AAK Soya International Ltd. (Storbritannien)

BRC certificate (expiration date January 6, 2022)
GMP+ certificate (expiration date February 18, 2024)
Halal certificate
Kosher certificate (expiration date October 14, 2022)
Non GMO certificate (expiration date November 26, 2022)
ProTerra certificate (expiration date March 17, 2022)

AarhusKarlshamn Latin America S.A. (Uruguay)

RSPO certificate expiration date October 17, 2023)

AAK USA (Port Newark, New Jersey)

BRC certificate (expiration date May 6, 2022)
Halal certificate (expiration date October 31, 2022)
ISO 9001:2015 certificate (expiration date December 18, 2023)
Kosher certificate (expiration date December 31, 2022)
RSPO certificate (expiration date June 1, 2022)

AAK USA (Hillside, New Jersey)

BRC certificate (expiration date October 5, 2022)
Halal certificate (expiration date September 30, 2022)
Kosher certificate (expiration date April 30, 2022)
Kosher certificate vegetable oils (expiration date December 31, 2022)
RSPO certificate (expiration date July 6, 2025)

AAK USA (Louisville, Kentucky)

BRC certificate (expiration date January 19, 2023)
Halal certificate (expiration date August 31, 2022)
ISO 9001:2015 certificate (expiration date December 18, 2023)
Kosher certificate (expiration date December 31, 2022)
RSPO certificate (expiration date April 2, 2024)

AAK USA (Richmond, Kalifornien)

BRC certificate (expiration date April 27, 2022)
Halal certificate (expiration date December 31, 2022)
Kosher certificate (expiration date November 30, 2022)
Organic certificate 2021
RSPO certificate (expiration date April 17, 2022)

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling