Olika sorters ostar - Mejeriprodukter och glass - AAK

Utmaningar när det gäller ost

AAK ser till att du alltid är beredd

Ost

Hårdost, mjukost, mozzarella, bearbetad ost eller cream cheese – AAK har de kunskaper som behövs för att möta dina och dina kunders behov av nya, bättre ostar baserade på våra unika lösningar av vegetabiliska oljor och fetter.

Att göra ost kan vara utmanande i sig, men när man ersätter mjölkfettet blir utmaningarna ännu större. Du måste se till så att din produkt ger samma sensoriska upplevelse och har samma funktionella egenskaper, såsom smak, smältbarhet, förmåga att brynas och rivas, som ostar baserade på mjölkfett. Det är AAK:s högsta prioritet när vi tillhandahåller lösningar för ditt ostsortiment.

Kostnadseffektivitet och hållbarhet

AAK:s lösningar för de olika ostsegmenten är utformade för att möjliggöra en kostnadseffektiv ostproduktion. Dessutom använder vi, tack vare våra ansvarsfulla inköp, hållbara och säkra råvaror i utvecklandet av lösningar för olika sorters ost.

Hitta det bästa alternativet för dina behov

Vårt breda sortiment av värdehöjande, innovativa och skräddarsydda lösningar utgör grunden i vår kundgemensamma utveckling som går ut på att vi samarbetar med dig för att hitta det mest passande alternativet för dina behov.

Kontakta oss för att lära dig mer om hur AAK kan skapa nya värden för din verksamhet.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling