En kvinnas hand när hon skriver på en laptop - Investerare - AAK

AAK:s revisionsbolag

Revisor

AAK:s revisorer utses av årsstämman. Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisorer fram till och med årsstämman 2021. Bo Karlsson, auktoriserad revisor och partner sedan 2006, utnämndes till huvudansvarig revisor.

Bo Karlsson har varit ansvarig revisor för AAK sedan den 13 maj 2020. Bo Karlsson har också revisionsuppdrag i Scania AB och IA Hedin Bil AB (publ).

Alla tjänster som avropas utöver lagstadgad revision prövas särskilt för att säkerställa att det inte föreligger någon konflikt utifrån oberoende och jävsförhållande. Några överenskommelser med närstående föreligger ej.

Kontakta Investor Relations