En kvinnas hand när hon skriver på en laptop - Investerare - AAK

AAK:s revisionsbolag

Revisor

AAK:s revisorer utses av årsstämman. Vid årsstämman 2022 omvaldes revisionsbolaget KPMG AB som revisorer fram till och med årsstämman 2023.

KPMG:s Jonas Nihlberg, auktoriserad revisor och partner sedan 2015, är utsedd huvudansvarig revisor. Jonas Nihlberg har också revisionsuppdrag i Hansa Biopharma AB och NIBE Industrier AB.

Alla tjänster som avropas utöver lagstadgad revision prövas särskilt för att säkerställa att det inte föreligger någon konflikt utifrån oberoende och jävsförhållande. Några överenskommelser med närstående föreligger ej.

Kontakta Investor Relations