Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

En kvinnas hand när hon skriver på en laptop - Investerare - AAK

AAK:s revisionsbolag

Revisor

AAK:s revisorer utses av årsstämman. Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisorer fram till och med årsstämman 2020. Sofia Götmar-Blomstedt, auktoriserad revisor, utnämndes till huvudansvarig revisor.

Sofia Götmar-Blomstedt har varit ansvarig revisor för AAK sedan den 3 maj, 2013. Sofia Götmar-Blomstedt har också revisionsuppdrag i Coop Sverige, Scandic Hotels Gorup AB, Beijer Electronics AB, Genovis AB och Pågengruppen AB.

Alla tjänster som avropas utöver lagstadgad revision prövas särskilt för att säkerställa att det inte föreligger någon konflikt utifrån oberoende och jävsförhållande. Några överenskommelser med närstående föreligger ej.

Lär dig mer om vår bolagstyrning

Bolagsstyrning

Syftet med AAK:s bolagsstyrning är att definiera en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan ägare, styrelsen, ledningen och olika kontrollorgan.