Mjölkfri gräddersättning

för goda och kostnadseffektiva tedrycker

Skräddarsydda tedrycker för take-away

I det här projektet samarbetade vi med en kund i Kina för att utveckla en högkvalitativ, mjölkfri gräddersättning i flytande form för tebutiker som säljer te för take-away. Våra skräddarsydda lösningar visade sig leva upp till alla förväntningar i fråga om smak, hälsosamhet, hållbarhetstid och kostnader.

I Kina dricker man ungefär nio gånger så mycket te som kaffe, vilket har lett till en snabb ökning av antalet tebutiker som serverar te för take-away – 334.000 förra året jämfört med 245.000 år 2018. Under samma period uppgick försäljningsökningen per år till 25%, och den förväntas bli 35–40% mellan 2022 och 2023.

Butikshyrorna är höga i de kinesiska städerna, varför tebutikerna måste kunna göra i ordning och sälja så många tedrycker som möjligt varje dag. Tebutikerna i Kina har traditionellt använt mjölkfri gräddersättning i pulverform till tedrycker. Den här formen tar betydligt längre tid att använda än gräddersättning i flytande form. Dessutom uppfattar konsumenterna flytande, mjölkfri gräddersättning som mycket hälsosammare än motsvarigheten i pulverform.

Det här specifika projektet gick ut på att framställa en flytande, mjölkfri gräddersättning av hög kvalitet som skulle öka effektiviteten i tebutikerna och samtidigt ge tedryckerna en mer hälsosam framtoning. Att stora delar av Kina ofta har ett varmt klimat gjorde uppgiften svårare och krävde en bra hållbarhet på produkten. Därför behövde man utveckla en ny vätska, en UHT-behandlad (ultrapastöriserad) mjölkfri gräddersättning, vilket är en relativt ny produkt i Kina.

En gemensam känsla för te

För att få bättre insikt i tebranschen började vi med att gå igenom kundens värdekedja. Det gjordes med hjälp av AAK:s lokala mejeriteam, som har specialiserat sig på mejeriapplikationer. Vi upptäckte snabbt att kunden planerade att använda en kontraktstillverkare, så det var viktigt att involvera vårt kundinnovationsteam i produktdesign, testning och utveckling.

Under projektets gång hade vi flera sessioner tillsammans med kunden med fokus på sensoriska egenskaper, och vi testade många olika AAK-lösningar beroende på tesort och på om tedrycken var kall eller varm. En intressant upptäckt var att olika lösningar påverkade krämighet och smakavgivning på olika sätt beroende på vilken sorts tedrink det gällde. Störst skillnad var det mellan kalla och varma tedrycker. Därför kommer AAK att leverera en lösning för varma tedrycker, som ska konsumeras vintertid, och en annan för kalla tedrycker, som konsumeras i huvudsak på sommaren. För att göra mesta möjliga av detta tillfälle har vi utvecklat en portfölj av lösningar för olika sorters teer och format (grönt eller svart) och temperaturer (kallt eller varmt).

Det perfekta samarbetet

Det mesta av utvecklingsarbetet skedde på AAK:s kundinnovationscenter i Shanghai och genomfördes i ett kundnära samarbete. Vår pilotanläggning upprättades för att spegla kundens tillverkningsprocesser.

En stor teknisk utmaning under projektet var att sköta produktionen på ett sätt så att de höga temperaturerna inte påverkade smakupplevelsen av slutprodukten. För att garantera en stabil produkt var vi också tvungna att ta kontakt med leverantörerna av emulgerings- och stabiliseringsmedel. Tack vare vår expertkunskap fick vi hjälpa kunden att utforma hela receptet.

Tillsammans med kunden gjorde vi en sensorisk bedömning av många smakprover. De slutliga produktlösningarna optimerades och specialanpassades för bästa smakavgivning och sensoriska egenskaper för varma respektive kalla tedrycker.

Vi hjälpte kunden under hela testförsäljningen för att göra övergången från prov till produktion så smidig som möjligt. Våra skräddarsydda lösningar visade sig leva upp till alla förväntningar i fråga om smak, hälsosamhet, hållbarhetstid och kostnader. Ett viktigt resultat av projektet är att den genomsnittliga tiden för att tillsätta mjölkfri gräddersättning till en tedryck har minskat från de två minuter som krävs för att lösa upp gräddersättning i pulverform, till endast 15 sekunder med vår motsvarighet i flytande form – en enorm fördel för tebutikerna i Kina.