Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

Aktieägare Antal aktier % av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 78 774 412 30,5
State Street Bank and Trust Co. 15 375 114 6,0
Alecta Pensionsföräkringar 12 800 000 5,0
SEB Investment Management  10 930 783 4,2
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 10 005 979 3,9
JP Morgan Chase Bank 9 924 480 3,8
Spiltan Fonder 5 302 949 2,0
Handelsbanken fonder 4 914 908 1,9
Nordea Investment Funds 4 863 061 1,9
Kirkbi Invest 4 836 356 1,9

Per 2022-05-31