Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

Aktieägare Antal aktier % av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 78 774 412 30,5
State Street Bank and Trust Co. 15 846 950 6,1
Alecta Pensionsföräkringar 12 800 000 5,0
SEB Investment Management  10 792 143 4,2
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 10 433 439 4,0
JP Morgan Chase Bank 10 319 602 4,0
Spiltan Fonder 5 173 749 2,0
Nordea Investment Funds 4 928 445 1,9
Kirkbi Invest 4 836 356 1,9
BNP Paribas Sec Services 4 493 760 1,7

Per 2022-06-30