Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

Aktieägare Antal aktier % av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 78 774 412 31,1
State Street Bank and Trust Co.  13 554 916 5,3
SEB Investment Management 12 471 902 4,9
Alecta Pensionsföräkringar 12 300 000 4,8
Swedbank Robur Fonder 11 910 454 4,7
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 8 362 191 3,3
JPM Chase 5 900 860 2,3
Handelsbanken fonder 5 612 315 2,2
Kirkbi Invest A/S 4 859 272 1,9
AMF - Försäkring och fonder 3 708 805 1,5

Per 2020-02-28

Lär dig mer om vår ekonomi

AAK:s aktie

AAK:s aktie handlas på Nasdaq, Stockholm. Lär dig mer om omsättning, ägarskap och utdelningspolicy. Du kan också prenumerera på meddelanden om aktieutvecklingen.

Aktiekalkylator

Vill du se förändringen av dina investeringar i AAK över tiden? Använd aktiekalkylatorn för att se detaljerad information om hur dina investeringar har utvecklats.