Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

Aktieägare Antal aktier % av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 78 774 412 31,1
SEB Investment Management  13 155 547 5,2
Alecta Pensionsföräkringar 12 300 000 4,8
State Street Bank and Trust Co. 12 294 409 4,8
Swedbank Robur Fonder 11 636 687 4,6
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 7 416 059 2,9
JPM Chase 6 048 210 2,4
AMF - Försäkring och fonder 5 010 759 2,0
Kirkbi Invest A/S 4 989 272 2,0
CBNY - Norges bank 4 233 389 1,7

Per 2020-06-30

Lär dig mer om vår ekonomi

AAK:s aktie

AAK:s aktie handlas på Nasdaq, Stockholm. Lär dig mer om omsättning, ägarskap och utdelningspolicy. Du kan också prenumerera på meddelanden om aktieutvecklingen.

Aktiekalkylator

Vill du se förändringen av dina investeringar i AAK över tiden? Använd aktiekalkylatorn för att se detaljerad information om hur dina investeringar har utvecklats.