Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

Aktieägare Antal aktier % av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 78 774 412 30,4
State Street Bank and Trust Co. 14 380 272 5,5
Alecta Pensionsföräkringar 12 560 000 4,8
JP Morgan Chase Bank 10 639 153 4,1
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 10 360 670 4,0
SEB Investment Management 10 338 322 4,0
Nordea Investment Funds 5 353 638 2,1
BNP Paribas Sec Services 4 968 046 1,9
Lannebo Fonder 4 869 501 1,9
Kirkbi Invest 4 836 356 1,9

Per 2022-12-31