Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

Aktieägare Antal aktier % av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 78 774 412 30,8
SEB Investment Management  13 962 033 5,5
Alecta Pensionsföräkringar 12 300 000 4,8
State Street Bank and Trust Co. 11 562 169 4,5
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 8 576 265 3,4
Handelsbanken fonder 4 775 249 1,9
Kirkbi Invest A/S 4 589 272 1,8
BNP Paribas Sec Services Paris 4 501 711 1,8
The Northern Trust Company 4 356 482 1,7
Swedbank Robur Fonder 4 250 689 1,7

Per 2020-11-30

Lär dig mer om vår ekonomi

AAK:s aktie

AAK:s aktie handlas på Nasdaq, Stockholm. Lär dig mer om omsättning, ägarskap och utdelningspolicy. Du kan också prenumerera på meddelanden om aktieutvecklingen.

Aktiekalkylator

Vill du se förändringen av dina investeringar i AAK över tiden? Använd aktiekalkylatorn för att se detaljerad information om hur dina investeringar har utvecklats.