Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

Aktieägare Antal aktier % av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 78 774 412 30,8
Alecta Pensionsföräkringar 12 300 000 4,8
State Street Bank and Trust Co. 12 112 918 4,7
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 10 366 239 4,1
SEB Investment Management  10 156 780 4,0
BNY Mellon SA/NV 5 412 548 2,1
BNP Paribas Sec Services Paris 5 400 365 2,1
JP Morgan Chase Bank 5 193 823 2,0
Nordea Investment Funds 4 840 314 1,9
Kirkbi Invest A/S 4 836 356 1,9

Per 2021-02-26