Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

Aktieägare Antal aktier % av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 78 774 412 31,1
State Street Bank and Trust Co.  14 035 658 5,5
SEB Investment Management 12 332 855 4,9
Alecta Pensionsföräkringar 12 300 000 4,8
Swedbank Robur Fonder 11 800 008 4,7
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 8 562 191 3,4
JPM Chase 5 893 942 2,3
Handelsbanken fonder 5 816 762 2,3
Kirkbi Invest A/S 4 859 272 1,9
CBNY - Norges bank 3 603 212 1,4

Per 2020-01-31

Lär dig mer om vår ekonomi

AAK:s aktie

AAK:s aktie handlas på Nasdaq, Stockholm. Lär dig mer om omsättning, ägarskap och utdelningspolicy. Du kan också prenumerera på meddelanden om aktieutvecklingen.

Aktiekalkylator

Vill du se förändringen av dina investeringar i AAK över tiden? Använd aktiekalkylatorn för att se detaljerad information om hur dina investeringar har utvecklats.