Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

Aktieägare Antal aktier % av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 78 774 412 31,1
SEB Investment Management  13 308 391 5,2
Alecta Pensionsföräkringar 12 300 000 4,8
State Street Bank and Trust Co. 12 185 815 4,8
Swedbank Robur Fonder 10 565 813 4,2
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 8 863 782 3,4
JPM Chase 6 500 655 2,6
Kirkbi Invest A/S 4 989 272 2,0
AMF - Försäkring och fonder 4 642 258 1,8
CBNY - Norges Bank 4 044 651 1,6

Per 2020-08-31

Lär dig mer om vår ekonomi

AAK:s aktie

AAK:s aktie handlas på Nasdaq, Stockholm. Lär dig mer om omsättning, ägarskap och utdelningspolicy. Du kan också prenumerera på meddelanden om aktieutvecklingen.

Aktiekalkylator

Vill du se förändringen av dina investeringar i AAK över tiden? Använd aktiekalkylatorn för att se detaljerad information om hur dina investeringar har utvecklats.