Sustainable solutions

For a better future

Bättre lösningar

Bättre lösningar avspeglar AAK:s strävan att hjälpa våra kunder att förbättra sina varumärkens hållbarhetsprofil samt att stödja dem att driva på konsumenternas efterfrågan på produktlösningar som är bättre både för människor och miljö.

Vårt arbete med Bättre lösningar kretsar kring att skapa förutsättningar för att öka tillgången på hållbara lösningar, stärka aktiviteter som ökar efterfrågan på hållbara lösningar, samt införliva hållbar utveckling i hur vi mäter våra resultat.

Genom bättre lösningar kan vi vara en del av lösningen för en mer hållbar framtid.

Åtaganden och ambitioner

Kundgemensam produktutveckling som gynnar människor och miljö

  • Under 2022 ska hållbarhet vara en väl integrerad del av vårt koncept med kundgemensam produktutveckling

Öka efterfrågan på bättre lösningar

  • Spela en aktiv roll för övergången till ett mer hållbart livsmedelssystem
  • Hållbarhet ingår som en naturlig del i AAK:s kunderbjudanden från 2022

Stärka hållbar utveckling med våra lösningar

Viktiga resultat 2021

Kundgemensam produktutveckling som gynnar människor och miljö

Öka efterfrågan på bättre lösningar

  • Utveckling av hållbarhetsinriktade kunderbjudanden som svar på konsumenttrenderna
  • 3 procent ökning av RSPO-certifierade volymer

Stärka hållbar utveckling med våra lösningar

Exempel med bättre lösningar

för människan och miljön

Nyfiken på några exempel på hur vi har använt vår långa erfarenhet och gedigna engagemang för bättre och mer hållbara lösningar?

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?