Sustainable solutions

For a better future

Bättre lösningar

AAK strävar efter att hjälpa våra kunder att förbättra sina varumärkens hållbarhetsprofil samt att stödja dem att driva på konsumenternas efterfrågan på lösningar som är bättre både för människor och miljö.

Bättre lösningar ska stärka aktiviteter som ökar efterfrågan på hållbara lösningar, skapa förutsättningar för att öka tillgången på hållbara lösningar och integrera hållbar utveckling i hur vi mäter våra resultat.

Genom bättre lösningar kan vi vara en del av lösningen för en mer hållbar framtid.

Ambitioner

Våra ambitioner stärker oss i arbetet för att nå våra åtagande:

Öka efterfrågan på bättre lösningar

 • 2021: Identifiera och dela med sig av bästa praxis för hur man säljer hållbara lösningar

Kundgemensam produktutveckling som gynnar människor och miljö

 • 2021: Se till att hållbarhetsfrågorna alltid beaktas när vi hanterar affärsmöjligheter

Stärka hållbar utveckling med våra lösningar

Viktiga resultat 2020

Under 2020 har vi gjort betydande framsteg:

Ökad efterfrågan på hållbara lösningar

 • Efterfrågan på RSPO-certifierad hållbar palmolja har ökat med 23%
 • Fördjupad förståelse om våra kunders hållbarhetsbehov
 • Nya webbaserade sätt att interagera och dela med sig av bästa praxis

En ökad tillgång på hållbara lösningar

 • En större andel av våra framtida affärsmöjligheter bygger på kundernas behov av hållbart framställda produkter
 • Nya samarbeten har upprättats för att stärka vår kundinnovation inom växtbaserade livsmedel (MISTA, Good Food Institute)
 • Vi etablerar ett globalt innovationscenter för växtbaserade livsmedel
 • Vår plattform för hälsa och nutrition innebär ett utökat stöd för våra kunders behov
 • Vi bygger en starkare plattform för resurseffektiva lösningar

Vårt bidrag till målen för hållbar utveckling

 • Nya växtbaserade livsmedelsprodukter lanseras i samarbete med våra kunder
 • 34% av intäkterna bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?