Molekylmodell - Technical Products - AAK

Glycerol

Flexibel, multifunktionell kvalitet

Glycerol/Glycerin

Glycerol, även kallat glycerin, är en multifunktionell produkt som används i ett stort antal applikationer, som exempelvis antifrysmedel, papper och bestrykning.

Glycerol är en så kallad sockeralkohol med tre hydroxylgrupper på lika många kolatomer. Detta medför att glycerolen blir fullständigt vattenlöslig och är förklaringen bakom dess hygroskopiska natur. Glycerolen som vi producerar till våra kunder är fullständigt raffinerad och håller alltid en glycerolhalt om minst 99,5% (typiskt 99,9%).

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling