Raps och solros

Ansvarstagande i leveranskedjorna för mjuka oljor

Ansvarsfulla inköp av raps och solros

Raps och solros är viktiga mjuka oljor för livsmedelsproduktion med viktiga hälsofördelar, till exempel lägre nivåer av mättade fettsyror i slutprodukter. Eftersom det finns många likheter mellan leveranskedjorna för raps och solros slår vi ihop dem i strategin för ansvarsfulla inköp.

Avklarade milstolpar och planen mot 2025

Vårt dokument milestones and roadmap to 2025 visar våra framsteg i resan mot hållbar raps och solros samt våra ambitioner för framtiden. 

Resultatindikatorer för hållbar raps och solros

Verkligen förstå vår leverantörsbas

Produktionen av raps och solros utgör en relativt låg risk för hållbarhetsrelaterade problem som avskogning. Men det finns vissa specifika risker, nämligen följande:

  • Spårbarhet i en leveranskedja för bulkprodukter
  • Insyn i lokala metoder
  • Biologisk mångfald

På de flesta ursprungsplatserna begränsas hållbarhetsrelaterade problem i samband med produktionen av raps och solros i viss mån av goda jordbruksmetoder. Metoderna grundas på starka regelverk och miljörelaterade incitamentsystem. Men transparens och datatillförlitlighet kan fortfarande vara en utmaning.

På AAK använder vi oss av livscykelanalyser för att analysera vilken påverkan leveranskedjorna för raps ger globalt, även i förhållande till andra oljegrödor. Dessa analyser har visat att till exempel rapsens miljöpåverkan beror mycket på vilken sort och mängd gödselmedel som används, samt på grödans avkastning per hektar.

Samarbeta med leverantörer och jordbrukare

Under 2021 förbättrade vi vår kunskap om vilka metoder, system och strukturer som kan tillämpas i våra ursprungsländer för raps och solros, och hur effektivt dessa kan bidra till att vi når hållbarhetsmålen.

För att öka efterlevnaden använder vi olika certifieringsprogram. ISCC (EU/Plus) uppfyller AAK:s kriterier för ansvarsfulla inköp av raps och solros och är i nivå med Sustainable Agriculture Initiative (SAI), silvernivå.

Resultatkort för leverantörer utvecklades under 2021 för att kunna spåra förbättringar som gjorts och belöna bra arbetsmetoder. Vi börjar i Europa och fortsätter lanseringen globalt till 2025.

Bidrar till följande FN-mål för hållbar utveckling:

   

Åtaganden och ambitioner

  • Utrullning av resultatkort för våra största leverantörer i EU under 2022
  • Utrullning av resultatkorten globalt senast 2025

Viktiga resultat 2021

  • Utveckling av resultatkort för leverantörer

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?