Kundgemensamt samarbetsprojekt

för att stärka kvinnor i Västafrika

Initiativ för gemensamma inköp stärker kvinnor i sheanäringen

AAK har ingått ett samarbete med det världsledande globala choklad- och konfektyrföretaget Mars Inc. och ett antal ledande icke-statliga organisationer för att stärka den egna försörjningsförmågan för kvinnor i Västafrika. Det tioåriga partnerskapet med namnet Women in Shea (WISH) siktar på att förbättra de ekonomiska och sociala förutsättningarna för 13.000 kvinnor i Ghana, att bevara de vildväxande sheaträden samt säkra den ökande efterfrågan på högkvalitativa sheakärnor.

I dag står hållbarhet högt upp på allas agenda. Detta gäller även för AAK:s kunder och icke minst för Mars Inc. Företaget grundade 2020 en stiftelse för hållbarhetsarbete – the Full Potential platform – för att vidta åtgärder för jämställdhet genom olika initiativ, där ett huvudområde är att förbättra kvinnors sociala och ekonomiska oberoende.

Mars hade redan startat upp hållbarhetsprogram för kakao och vanilj, så det var dags att utvidga arbetet till att omfatta även shea. Då shea är en viktig råvara för Mars så gav detta samarbete företaget en fantastisk möjlighet att göra skillnad för tusentals kvinnor i leverantörskedjan för shea.

WISH-initiativet bygger på AAK:s program för direktinköp av shea, Kolo Nafaso. Partnerskapet har tre huvudsyften: Det första är att öka kvinnornas inkomster vid sheaskörden genom att hjälpa dem förbättra effektiviteten och höja kvaliteten. Det andra är att förse kvinnor med det som krävs för att producera andra grödor och på så vis få ytterligare inkomstkällor. Det tredje syftet är att öka medvetenheten om hur man hanterar och vårdar naturresurserna så att sheaträden bevaras långsiktigt i en region där ekosystemet är mycket känsligt.

Strategisk matchning   

AAK:s främsta roll i WISH är att genom samarbete med kvinnor från över 150 byar i Östra Gonja i norra Ghana säkra tillgången på hållbara och högkvalitativa sheakärnor. Mars har åtagit sig att köpa kakaosmörersättare (eng. cocoa butter equivalents) från AAK motsvarande  mängden sheakärnor i WISH-projektet.

”Det här kundgemensamma samarbetsprojektet tog form då Mars noterade att deras globala hållbarhetsplan Sustainable in a Generation och AAK:s Kolo Nafaso-program matchade varandra strategiskt” säger AAK:s Strategic Account Manager Adriano Barrichello. 

Partnerskapet blev verklighet efter några år av samtal mellan de olika parterna, bland annat multifunktionella lokala resurser i Västafrika, inköpsavdelningarna, hållbarhetsfunktionerna och säljteamen.

Laura Schlebes, Sustainable Multi-Oil Manager vid AAK, är övertygad om att synergieffekten av att sammanföra parternas kunskaper kommer att ge värden utöver projektmålen.

Genom att kombinera de båda företagens kunskaper och erfarenheter i projektet har vi möjlighet att undersöka och prova vilka insatser som fungerar bäst inom ramen för Kolo Nafaso”, säger hon. ”Därför tror vi att projektet, förutom att bidra positivt till försörjningen för 13.000 kvinnor i Östra Gonja, även kan bidra till att förbättra Kolo Nafaso i framtiden.”

Långsiktig hållbarhet 

Hållbarhet kommer att bli choklad- och konfektyrmarknadens huvudfokus framöver, som en viktig drivkraft vi kommer att fortsätta stödja och förverkliga tillsammans med våra kunder. Kolo Nafaso är ingen nischad specialverksamhet, utan en fullskalig och hållbar leveranskedja som förser våra kunder med den shea som de behöver för att kunna producera sina vanligaste varumärken. Programmet har varit igång sedan 2009 och omfattar idag över 353.000 kvinnor. Det är helintegrerat och bygger på äkta direktinköp. 

Kolo Nafaso drivs genom AAK:s jordbruksrådgivare som alla arbetar med relativt små grupper av kvinnor – omkring 15–250 kvinnor per grupp. Detta arbetssätt skiljer sig åt från de större kooperativens i det att interaktion sker på daglig basis vilket stärker relationen mellan jordbruksrådgivarna och de kvinnorna i programmet. Kort sagt – vi känner kvinnorna som deltar i programmet personligen och de känner oss.

Det här kundgemensamma projektet ger Mars möjlighet att köpa in råvaror på ett hållbart och ansvarsfullt sätt – något som även bidrar till att stärka deras varumärke.