Finansiella rapporter

Sammanfattar aktiviteter och det ekonomiska resultatet

Finansiella rapporter

Syftet med AAK:s finansiella rapporter är att ge en tydlig bild av företagets aktiviteter och det ekonomiska resultatet.

Utöver en sammanfattning av våra huvudsakliga aktiviteter innehåller rapporterna koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) enligt EU-regler för börsnoterade bolag.

Tryckta årsredovisningar och hållbarhetsrapporter distribueras per begäran. Vänligen skicka ett e-postmeddelande till info(at)aak.com.