Åhörare vid årsmöte - Investerare - AAK

Forumet för beslut och inflytande

Årsstämma

Årsstämman i AAK är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

AAK:s årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD:n, utdelning till aktieägarna samt om styrelsens sammansättning.

Årsstämma 2020

Årsstämman 2020 hölls onsdagen den 13 maj 2020, klockan 14:00 i Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2, 215 32 Malmö.

Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 kommer att hållas fredagen den 7 maj 2021 i Malmö. Mer information längre fram. 

Kontakta Investor Relations

Årsstämma 2020

Finn information och publikationer rörande vår årsstämma 2020.

template

template

Lär dig mer om vår ekonomi

Finansiella rapporter

AAK:s årsrapporter och kvartalsrapporter samt möjligheten att prenumerera på rapporter och pressreleaser.

Finansiell kalender

I den finansiella kalendern hittar du alla datum för bokslutskommuniké-, kvartalsrapporter och vår årsstämma.