Samarbete för bättre lösningar

skapar värde för dig och din verksamhet

AAK – The Co-Development Company

Vårt verksamhetssyfte, Making Better Happen™, innebär att vi gör det möjligt för våra kunder att lyckas ännu mer och ännu bättre. Vi väljer att göra detta genom ett nära samarbete där vi arbetar som ett enda team, vilket också återspeglas i vårt åtagande att vara The Co-Development Company.

Kärnan i vårt koncept med kundgemensam produktutveckling är den starka passion vi känner för ständig förbättring. Vi ger våra kunder ett betydande och bestående värde genom att arbeta med inkrementell innovation. Det är så vi åstadkommer en förändring till det bättre. 

Vi är specialiserade på att utveckla lösningar med växtbaserade oljor i samarbete med våra kunder. Våra lösningar kan göra dina produkter hälsosammare och mer hållbara. De kan ge bättre kvalitet och funktionalitet, inte minst i fråga om den sensoriska upplevelsen, och även effektivisera din produktion.

I vår process för kundgemensam produktutveckling beaktar vi hela värdekedjan – från växt till varumärke. Detta gör vi med det enda syftet att de projekt vi genomför tillsammans med våra kunder ska bli ännu mer framgångsrika.

Samarbete som skapar värde

På AAK har vi mer än 150 års erfarenhet av växtbaserade oljor och fetter. 

Vi har byggt starka och långvariga relationer med kunder i många olika branscher och geografiska områden. Därför är vi övertygade om att vi kommer att förstå även din verksamhet och dina produkter väl.

Vi förstår också värdet av att ha en samarbetspartner som finns med längs hela värdekedjan för att hjälpa till att klara utmaningar och ta vara på nya möjligheter.

I detta samarbete bidrar vi med djupgående kunskap, specialistkompetens och applikationskännedom för att skapa ett långvarigt värde för dig och din verksamhet.

Vårt unika koncept med kundgemensam produktutveckling

En framgångsrik kundgemensam produktutveckling inleds med att vi får en djupare förståelse för din verksamhet, dina produkter och dina mål. Var behövs förbättringar och varför? Här har vi utvecklat specialistverktyg och metoder som hjälper oss att förstå vad bättre innebär för just dig.

Denna förståelse inbegriper hela värdekedjan. Vid behov finns våra specialister till hands för att se över värdekedjan – hela vägen från växt till varumärke. 

En avgörande framgångsfaktor är självklart att snabbt få ut sina produkter på marknaden. Vårt innovationsnätverk omfattar våra 15 kundinnovationscenter världen över, vilket innebär att vi kan tillhandahålla vår kompetens närmare dig. Dessa center fungerar som pilotanläggningar för att utveckla och testa lösningar. Detta sparar tid, eftersom det ökar sannolikheten att våra lösningar fungerar i dina produktionslinjer. 

Våra kundinnovationscenter världen över 

 

AAK har investerat stort i digital teknik för att kunna erbjuda en virtuell kundinnovationsupplevelse – så att du kan ta del av applikationsförsök och specialistutbildning även på distans.

För att kunna erbjuda det bästa av två världar har vi i vår process för kundgemensam produktutveckling sömlöst integrerat bättre metoder från både den reella och virtuella världen. Att arbeta digitalt ger bättre tillgång till kunskap och specialister hela vägen från växt till varumärke, samtidigt som det blir möjligt att bilda projektteam med större mångfald. Det skapar även förutsättningar för en inkluderande process med regelbundna avstämningar, vilket ger ett ännu närmare samarbete och en ännu smidigare process.

Vi har utformat vår verksamhet med hög grad av flexibilitet och kan därför bidra med den lanseringsflexibilitet som så ofta behövs. Detta gör att vi kan leverera mindre volymer i samband med lanseringen för att sedan snabbt skala upp utifrån hur dina behov utvecklas – utan att göra avkall på våra åtaganden.

Bakom kulisserna har vårt företag en stark grund för vår kundgemensamma produktutveckling, så att vi verkligen kan leverera det vi har lovat och erbjuda dig ett värdeskapande samarbete. Denna grund är uppbyggd så att våra interna funktioner – från inköp och verksamhetsdrift till försäljning – samt våra system för utbyte av bättre praxis och kunskap, alla strävar åt samma håll.

Tillsammans bidrar detta till vårt unika koncept med kundgemensam produktutveckling, som handlar om att vi tillsammans kan uppnå ännu mer framgång.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling