Det bästa av två världar

Skapar värde för dig och din verksamhet

Kundgemensam produktutveckling är innovation

I en föränderlig värld skapas innovativa lösningar genom samarbete. Vår kundgemensamma utveckling betyder att vi tar med oss våra kunskaper om vegetabiliska oljor och fetter in i ett samarbete med dig. Tillsammans skapar vi ett bestående värde för dig och din verksamhet.

AAK har 150 års erfarenhet av oljor och fetter och av att bygga starka och långsiktiga relationer med våra kunder i olika industrier. Vi använder vår tillämpningskompetens och vår djupgående kunskap om oljor och fetter för att förstå dina behov, för att leverera lösningar med mervärde och för att skapa bestående affärsvärden.

Tillsammans skapar vi värde i varje steg

Vi förstår din verksamhet. Vi vet hur viktigt det är för dig att ha en partner som kan samarbeta över hela värdekedjan. Vår kompetens och kunskap kan, från idéskapande till lansering, hjälpa dig att fånga nya möjligheter och att övervinna utmaningar på marknaden.

Bestående resultat idag och imorgon

Vi använder vår unika, kundgemensamma utveckling så att vi tillsammans kan undersöka varje möjlighet. Vi använder vår kompetens och vår kunskap i värdekedjans olika stadier för att förstå din verksamhet och för att hjälpa dig att optimera dina produkter.

Vår kundgemensamma utveckling ska skapa maximalt värde för dig och din verksamhet – för att göra det möjligt att nå bestående resultat idag och många år framåt.

15 lokala center för kundgemensam utveckling

AAK:s innovationsnätverk erbjuder lösningar med mervärde för kunder över hela världen. Vår globala kapacitet för kundgemensam utveckling skapar bestående värden lokalt och regionalt. 

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling