Hållbara råvaruinköp

i alla våra leveranskedjor av råvaror

Bättre råvaruinköp

AAK kämpar för att åstadkomma hållbara inköp längs våra leveranskedjor, över hela värden. Intressenternas förväntningar och funderingar kring varifrån produkterna och råvarorna kommer och hur de produceras är viktiga incitament för att utforma ännu effektivare hållbarhetsprogram för alla våra råvaror.

AAK har en betydelsefull roll i värdekedjan för livsmedel. Genom satsningen på bättre råvaruinköp vill vi få till stånd en omställning och anstränga oss extra mycket för att bygga in system för att åstadkomma ständiga förbättringar. Vi står regelbundet i kontakt med våra leverantörer för att få bekräftat att råvarorna produceras på ett hållbart sätt – för att värna om den biologiska mångfalden och ekosystemen och minska vår miljöpåverkan, samtidigt som vi skyddar mänskliga rättigheter och människors försörjningsmöjligheter.

Tillsammans åstadkommer vi ständig förbättring.

Ambitioner

Våra ambitioner stärker oss i arbetet för att nå våra åtagande:

Skydda biologisk mångfald och minska vår miljöpåverkan

 • 2025: 100% av leveranskedjorna för palm och soja ska ha verifierats så att ingen avskogning eller markomvandling förekommer
 • 2025: 150.000 planterade träd
 • 2021: Definiera vetenskapsbaserade mål enligt scope 3 och göra framsteg i enlighet med dessa

Förbättra småjordbrukares och kvinnors försörjning 

Beakta mänskliga rättigheter

 • 2021: En riskbedömning av mänskliga rättigheter ska ha genomförts i 100% av ursprungsländerna inklusive identifiering av de allvarligaste konsekvenserna vid eventuella överträdelser
 • 2021: Påbörja handlingsplan för mänskliga rättigheter i leveranskedjan för palmolja

Viktiga resultat 2020

Under 2020 har vi gjort betydande framsteg:

Palm

 • Spårbarheten till plantage för palm ökade till 70%, vilket innebär en ökning med 27% jämfört med 2019
 • Verifierat avskogningsfri palmolja nästan fördubblades, till 50%
 • RSPO-certifierad palmolja ökade till 38%, vilket innebär en ökning med 23% jämfört med 2019
 • Satellitövervakning testkördes och vi åtog oss att täcka hela AAK:s leverantörsbas för palmolja från och med 2021

Shea

 • Kolo Nafaso-programmet i Västafrika utökades med 39%, till 321.443 kvinnor
 • Över 30.000 sheaträd och fler än 2.000 kokospalmer planterades
 • En kampanj mot barnarbete inleddes i Västafrika
 • Ett samarbete inleddes med Saha Global för att säkerställa tillgång till rent dricksvatten i Ghana

Kokos

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?

Mer om bättre inköp av råvaror