Alltid delikata bredbara produkter

Lösningar för alla klimat och användningsområden

Bredbara produkter

Barn och vuxna över hela världen vill ha ett gott bredbart pålägg på sin frukostsmörgås. Med våra lösningar kan du skapa bredbara produkter som är anpassade efter klimat, förvaring och användning.

Det finns mycket att tänka på när man tillverkar en högkvalitativ bredbar produkt. En av de viktigaste sakerna är valet av fett till den bredbara produkten eftersom fettet påverkar egenskaper som smak, konsistens, struktur och stabilitet.

Varmt eller kallt klimat?

Vissa bredbara produkter förvaras i rumstemperatur, andra i kylskåpet. Temperaturen  påverkar också hur den bredbara produkten uppför sig. Vi har lösningar för alla dina behov och vi ser till att din bredbara produkt är smakrik och stabil oavsett klimatet på din marknad.

Delikata, hälsosamma vanor

Vi har alternativ som är transfria, icke-hydrerade och med en låg andel mättade fettsyror. Naturligtvis är alla våra lösningar utvecklade med hållbara råvaror och produktionsmetoder.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling