Anpassa dina slutprodukter

Skapa bestående affärsvärde och bättre kundupplevelse

Vår affärsmodell

Vi på AAK är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i konsumentprodukter. Vi erbjuder mervärdeslösningar till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Vi arbetar tillsammans med dig för att anpassa dina lösningar och för att uppnå bestående affärsvärde.

Marknader utvecklas över hela världen och nya möjligheter uppstår. Några trender på våra nyckelmarknader är hälsa och välbefinnande, tydlig produktmärkning, hållbarhet, kostnadseffektivitet och ett ökat fokus på premiumprodukter. AAK:s affärsmodell är anpassad för att hjälpa dig att klara dagens och morgondagens utmaningar.

Samarbete som skapar värde

AAK:s unika kundgemensamma utveckling betyder ett nära samarbete mellan dig och våra experter. Tillsammans skapar vi de mervärdeslösningar du behöver. Innovation, forskning, erfarenhet och relationer har bidragit till AAK:s omfattande kunskap om oljor och fetter i olika applikationer, på olika marknader. Vi är proaktiva, medvetna om trender och vi samarbetar med dig från idéskapande till lansering.

Innovation och anpassning i världsklass

AAK finns där du är. Vi riktar in oss på lokala marknader och behov – och vi fungerar som en global partner. AAK har ett brett utbud av många olika oljor och många processer med fler än 20 olika produktionsanläggningar världen över. Vid våra kundinnovationscenter världen över har vi engagerade medarbetare som är redo att förnya och anpassa mervärdeslösningar av vegetabiliska oljor för dig.

Optimala lösningar för dina behov

Vi kommer med nya möjligheter för hälsa, nutrition och funktionalitet som tillgodoser dina behov. Genom nära samarbete med AAK:s tekniska och kommersiella experter garanteras du den optimala lösningen för dina specifika behov, inklusive smak, förbättrad hälsoprofil, bearbetning, logistik, märkning och lagstiftning.

Vi bryr oss om bättre hälsa

Vår expertis har gjort det möjligt för oss att minska på majoriteten av de av industriproducerade transfetterna som anses öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Enligt WHO och nordiska näringsrekommendationer ska intaget av transfetter hållas på ett absolut minimum.

Kostnadseffektivitet

Vi strävar efter att minska kostnaderna för råvaror och bearbetningskostnaderna för att klara dina krav på kostnadseffektivitet. Detta är viktigt eftersom vi arbetar på en mycket konkurrensutsatt marknad där ett återförsäljarled fortsätter att utmana livsmedelstillverkarna.

Hållbarhet för vår framtid

Hållbar tillväxt är att ta ansvar gentemot alla våra viktiga intressenter – de lokala samhällen där vi verkar, kunder, medarbetare, investerare och leverantörer. Vår modell för hållbar tillväxt bygger på FN-initiativet Global Compacts tio principer för en ansvarsfull tillväxt, FN:s mål för hållbar utveckling och våra egna policyer och koder.

Ni är alla viktiga för oss

Vi arbetar för utveckling inom fem viktiga fokusområden: Våra kunder, Våra leverantörer, Vår planet, Våra medarbetare och Våra grannar. Vi garanterar er sund affärsetik och vår djupa förståelse för vårt ansvar när det gäller att skydda era varumärken. Som leverantör av ingredienser till några av världens mest välkända produkter förstår vi vilket ansvar vi har att tillgodose era behov, skapa mervärde och förbättra ert erbjudande.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling