Framgångsrik bageriprodukt

genom kundgemensam utveckling

Samverkan för en bättre bageriprodukt

Projektledningsstöd, fokus på hållbarhetsaspekter och effektivitet var huvudingredienserna i detta kundgemensamma utvecklingsarbete tillsammans med en högt ansedd europeisk tillverkare av kvalitetskex, som ville utveckla och framställa en ny, innovativ produkt.

Kunden hade höga kvalitetskrav och ville ha en leverantör av oljor och fetter med en ledande ställning inom hållbara inköp, som kunde hjälpa dem att nå sina mål. Vi på AAK, med vår långa erfarenhet av att leverera hållbara råvaror, kontaktades och vi tog oss an utmaningen med stor entusiasm.

Det stod klart redan från början att uppgiften skulle kräva experthjälp från många av våra olika specialister. Detaljkunskap om oljor och fetter var ett måste för att kunna genomföra de nya kraven – varför det här blev en uppgift för våra kundinnovations- och go-to-market-team. Övergången till nya förpackningsformat krävde logistikhjälp, och dessutom blev kvalitetsstöd nödvändigt för att hantera hållbarhetscertifieringen. Projektet var med andra ord verkligen en övning i effektiv, kundgemensam utveckling.

Bygga upp samförstånd

För att påskynda den gemensamma utvecklingsprocessen anordnades en AAK Innovation Day på vårt belgiska kundinnovationscenter för bagerisegmentet. Deltagarna kom från en rad olika delar av kundens värdekedja – däribland inköp, FoU, produktion och kvalitetskontroll – kombinerat med relevanta AAK-experter. Med alla samlade under ett tak gick det att föra djupgående diskussioner om hur projektet bäst skulle hanteras och drivas.

Tillsammans kunde vi snabbt fastställa vilka villkor som behövde uppfyllas. Ett av de mest grundläggande kraven var en exceptionellt hög standardkvalitet på de vegetabiliska fetter som skulle användas. En annan stor förändring följde av logistikkraven i samband med förpackningen av ingredienserna. Kunden var inte van vid att använda olika förpackningsformat och behövde få råd kring hur detta skulle genomföras på bästa sätt. Dessutom fanns det krav på att all palmolja i slutprodukten skulle vara RSPO-segregerad.

Fullt fokus på framtiden

Det framgick tydligt att kunden var oerhört angelägen om att den nya produkten skulle lanseras snabbt. AAK använde extra projekthanteringsresurser för att nå resultat på rekordtid, och två veckor efter den anordnade innovationsdagen var vi redo för lansering.

Lanseringen var småskalig till att börja med, och fokus låg på en enskild marknad. Lyckligtvis kunde vi leverera små volymer på fat, tack vare vår flexibelt utformade tillverkningsprocess. När kundens produktförsäljning ökade och fler marknader anslöt sig anpassades förpackningsformatet för att matcha de kvantiteter som efterfrågades. Övergången till bulkleveranser var det slutgiltiga beviset på att produkten hade blivit en stor framgång hos kundens kunder – slutkonsumenterna.