Styrelsemedlemmar som diskuterar ett affärsbeslut - Investerare - AAK

Styrelsen

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Styrelsearbetet styrs av den arbetsordning som styrelsen själv varje år har att anta.

Styrelsens arbetsordning reglerar även arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, dess ordförande och VD. Reglerna innehåller också rutiner för VDs ekonomiska rapportering till styrelsen.

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagsordningen ska AAK:s styrelse bestå av minst tre och som mest tio ledamöter. Styrelsens medlemmar väljs årligen på årsstämman för en period fram till nästa årsstämma.

I enlighet med lagstiftningen har de anställdas organisationer rätt att vara representerade i styrelsen och därför har två ordinarie medlemmar och två suppleanter utsetts.

Patrik Andersson

Styrelseordförande, ordförande ersättningsutskottet samt ledamot revisionsutskottet

Invald år: 2019 (Styrelseordförande sedan 2023)
Född: 1963
Nationalitet: Svensk
Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Midsona AB, Sesol AB och Cary Group AB. Styrelseledamot i Ecolean AB.
Erfarenhet: VD och koncernchef för Loomis. VD för Orkla Foods Sverige, VD och koncernchef för Rieber & Son, VD för Wasabröd globalt inom Barilla Group, samt flertalet seniora befattningar inom Unilever Group.
Utbildning: MSc. Business Administration and Economics - International Business
Beroende: Nej
Innehav*: 3710 aktier
Marianne Kirkegaard - Media - AAK

Marianne Kirkegaard

Styrelseledamot

Invald år: 2015
Född: 1968
Nationalitet: Dansk
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Dansk Supermarked.
Erfarenhet: President and CEO för CSM Bakery Solutions. Flertalet seniora befattningar inom Unilever Europe och Carlsberg/Coca Cola.
Utbildning: Executive MBA, MBA
Beroende: Nej
Innehav*: Inget

Märta Schörling Andreen

Styrelseledamot, ledamot revisionsutskottet samt ledamot ersättningsutskottet

Invald år: 2013
Född: 1984
Nationalitet: Svensk
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Melker Schörling AB, HEXPOL AB, Hexagon AB och Absolent Group AB.
Erfarenhet: Styrelseledamot i Melker Schörling AB, HEXPOL AB, Hexagon AB och Absolent Group AB.
Utbildning: MSc. Business Administration
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare genom uppdrag av AAK:s huvudägare Melker Schörling AB.
Innehav*: 78.774.412 aktier (genom Melker Schörling AB)

Nils-Johan Andersson

Styrelseledamot samt ordförande revisionsutskottet

Invald år: 2023
Född: 1962
Nationalitet: Svensk
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Hexpol AB och Absolent Group AB. Medlem i investeringskommitten på Greenbridge och Spira Invest
Erfarenhet: Verkställande direktör för Melker Schörling AB. Dessförinnan var han CFO på MSX International, CFO på Bravida, CFO och affärsområdeschef ventilation på Lindab och har därutöver haft olika finanspositioner inom Boliden och Munksjö.
Utbildning: MSc Economics and Business Administration.
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.
Innehav: 1.600 aktier

Fabienne Saadane-Oaks

Styrelseledamot

Invald år: 2023
Född: 1958
Nationalitet: Fransk
Andra styrelseuppdrag: Verkställande direktör för ABF Ingredients, en division inom Associated British Foods. Dessförinnan har hon haft ett flertal ledande befattningar inom Dupont, Danisco, Rhodia, SKW/Degussa Group samt Sanofi Bio-Industries.
Erfarenhet: Verkställande direktör för ABF Ingredients, en division inom Associated British Foods. Dessförinnan har hon haft ett flertal ledande befattningar inom Dupont, Danisco, Rhodia, SKW/Degussa Group samt Sanofi Bio-Industries.
Utbildning: Masterexamen inom maskinteknik från ENSTA och en MBA från ESSEC.
Beroende: Nej
Innehav*: Inget

Ian Roberts

Styrelseledamot

Invald år: 2023
Född: 1970
Nationalitet: Brittisk
Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Restor, President och Mass Challenge Switzerland. Styrelseledamot i MassChallenge Global.
Erfarenhet: Teknisk chef (CTO) för Bühler Group. Hans tidigare arbetslivserfarenheter innefattar bland annat ett flertal ledande positioner inom Nestlé.
Utbildning: Filosofie doktor inom processteknik, en masterexamen inom kemiteknik och en civilingenjörsexamen inom biokemi från University of Wales, Swansea, Storbritannien.
Beroende: Nej
Innehav*: Inget

Styrelseledamöter utsedda av medarbetarna

David Alfredsson

Arbetstagarrepresentant

Invald år: 2022
Utsedd av: IF Metall
Född: 1994
Nationalitet: Svensk
Befattning: Huvudskyddsombud
Erfarenhet: Olika fackföreningsuppdrag i AAK samt regionala fackföreningsuppdrag
Utbildning: Gymnasieexamen
Innehav*: Inget

Lena Nilsson

Arbetstagarrepresentant

Invald år: 2018
Utsedd av: PTK-L
Född: 1960
Nationalitet: Svensk
Befattning: Marketing Coordinator
Erfarenhet: Vice ordförande lokala fackliga organisationen, suppleant till huvudarbetsmiljöombudet, arbetsmiljöombud inom lokala fackliga organisationen.
Utbildning: Gymnasieexamen
Innehav*: Inget

Revisor — KPMG AB

Jonas Nihlberg

Auktoriserad revisor och KPMG partner sedan 2015

Bolagets revisor sedan: 2021
Född: 1973
Nationalitet: Svensk
Övriga revisionsuppdrag: Hansa Biopharma AB och NIBE Industrier AB

*Innehav per den 19 februari 2024.