Styrelsemedlemmar som diskuterar ett affärsbeslut - Investerare - AAK

Styrelsen

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Styrelsearbetet styrs av den arbetsordning som styrelsen själv varje år har att anta.

Styrelsens arbetsordning reglerar även arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, dess ordförande och VD. Reglerna innehåller också rutiner för VDs ekonomiska rapportering till styrelsen.

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagsordningen ska AAK:s styrelse bestå av minst tre och som mest tio ledamöter. Styrelsens medlemmar väljs årligen på årsstämman för en period fram till nästa årsstämma.

I enlighet med lagstiftningen har de anställdas organisationer rätt att vara representerade i styrelsen och därför har två ordinarie medlemmar och två suppleanter utsetts.

Georg Brunstam

Styrelsens ordförande

Invald år: 2018
Född: 1957
Nationalitet: Svensk
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NIBE Industrier AB och Melker Schörling AB.
Erfarenhet: President and CEO för HEXPOL AB och Nolato AB.
Utbildning: MSc. Industrial Management and Engineering, BSc. Business Administration
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare genom uppdrag av AAK:s huvudägare Melker Schörling AB.
Innehav: 25.000 aktier

Gun Nilsson

Styrelseledamot

Invald år: 2017
Född: 1955
Nationalitet: Svensk
Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Hexagon AB. Styrelseledamot i HEXPOL AB, Bonnier Group AB, Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, och Absolent Group AB.
Erfarenhet: Styrelseledamot vid Loomis AB, Capio AB, Dometic Group AB och Husqvarna AB. CEO för Melker Schörling AB och Gambro Holding AB. CFO and Executive Vice President för Duni AB, CFO för IP-Only Holding AB, Sanitec Oyj och Nobia AB.
Utbildning: MSc. Economics and Business Administration
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare genom uppdrag av AAK:s huvudägare Melker Schörling AB.
Innehav: 6.000 aktier
Marianne Kirkegaard - Media - AAK

Marianne Kirkegaard

Styrelseledamot

Invald år: 2015
Född: 1968
Nationalitet: Dansk
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Dansk Supermarked.
Erfarenhet: President and CEO för CSM Bakery Solutions. Flertalet seniora befattningar inom Unilever Europe och Carlsberg/Coca Cola.
Utbildning: Executive MBA, MBA
Beroende: Nej
Innehav: Inget
Märta Schörling Andreen - Media - AAK

Märta Schörling Andreen

Styrelseledamot

Invald år: 2013
Född: 1984
Nationalitet: Svensk
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Melker Schörling AB, HEXPOL AB, Hexagon AB och Absolent Group AB.
Erfarenhet: Styrelseledamot i Melker Schörling AB, HEXPOL AB, Hexagon AB och Absolent Group AB.
Utbildning: MSc. Business Administration
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare genom uppdrag av AAK:s huvudägare Melker Schörling AB.
Innehav: 78.774.412 aktier (genom Melker Schörling AB)

Patrik Andersson

Styrelseledamot

Invald år: 2019
Född: 1963
Nationalitet: Svensk
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Ecolean AB
Erfarenhet: VD och koncernchef för Loomis. VD för Orkla Foods Sverige, VD och koncernchef för Rieber & Son, VD för Wasabröd globalt inom Barilla Group, samt flertalet seniora befattningar inom Unilever Group.
Utbildning: MSc. Business Administration and Economics - International Business
Beroende: Nej
Innehav: 307 aktier

Styrelseledamöter utsedda av medarbetarna

Leif Håkansson - Media - AAK

Leif Håkansson

Arbetstagarrepresentant

Invald år: 2005
Utsedd av: IF-Metall
Född: 1957
Nationalitet: Svensk
Position: Huvudskyddsombud
Erfarenhet: Flertalet fackliga befattningar inom AAK sedan 1991. Huvudskyddsombud i mer än 30 år. Politiska förtroendeuppdrag i Karlshamns kommun.
Utbildning: Gymnasieingenjör
Innehav: Inget

Lena Nilsson

Arbetstagarrepresentant

Invald år: 2018
Utsedd av: PTK-L
Född: 1960
Nationalitet: Svensk
Position: Marketing Coordinator
Erfarenhet: Vice ordförande lokala fackliga organisationen, suppleant till huvudarbetsmiljöombudet, arbetsmiljöombud inom lokala fackliga organisationen.
Utbildning: Gymnasieexamen
Innehav: Inget

Revisor — KPMG AB

Jonas Nihlberg

Auktoriserad revisor och KPMG partner sedan 2015

Bolagets revisor sedan: 2021
Född: 1973
Nationalitet: Svensk
Övriga revisionsuppdrag: Hansa Biopharma AB och NIBE Industrier AB

*Innehav per den 30 september 2021.