Ökad livsmedelssäkerhet

tack vare innovativ kundgemensam produktutveckling

Satsning på säkrare modersmjölksersättning

En av våra kunder, som är en av Sydostasiens ledande producenter inom modersmjölksersättning, tog det strategiska beslutet att satsa på en livsmedelssäkerhet som låg betydligt högre än de lokala marknadskraven. Med sin unika kundgemensamma produktutveckling bidrog AAK till att öka livsmedelssäkerheten i regionen.

Livsmedelssäkerheten är en viktig fråga för inköparna inom denna produktkategori. Även om det inte finns något lokalt regelverk, ökar medvetenheten om kontaminering alltmer. Kundens mål var att bli först i regionen med att producera modersmjölksersättning som uppfyllde EU:s standarder – som är de striktaste i världen.

Förstå utmaningarna

Vi inledde projektet med att undersöka vilka brister som behövde åtgärdas för att EU-standarderna skulle kunna uppfyllas. Tillsammans med kunden konstaterade vi snabbt att 3-MCPD och GE var de huvudsakliga anledningarna till kontaminering.

De befintliga ingrediensleverantörerna kunde inte uppfylla kundens nya säkerhetskrav. För att höja ribban till den här nivån krävs ingående kunskap och erfarenhet i fråga om raffineringsprocessen, och hur man kontrollerar och minimerar kontaminering.

AAK:s tekniska specialister från Europa kom för att inleda ett nära samarbete med vår kund och det lokala AAK-teamet. Tillsammans gick de igenom kundens värdekedja för att identifiera potentiella punkter där kraven i fråga om kontaminering inte uppfylldes. En av de brister som påtalades var att oljorna transporterades till kundens produktionsanläggning via tankbil. Detta resulterade i att kunden bestämde sig för att välja bulkleveranser med flexipåse i stället för tankbil.

Skapa säkrare lösningar

Vi hjälpte kunden att åtgärda alla potentiella svaga punkter i värdekedjan genom att införa lämpliga lösningar som var säkrare. Lyckligtvis hade vi redan en teknisk lösning i vår globala produktportfölj, så detta var förhållandevis enkelt.

Den största utmaningen blev att gå över från tankbil till flexipåse. Samtidigt behövde vi följa strikta krav i fråga om sammansättningen: det fick t.ex. inte förekomma några antioxidanter. Kunden hade ingen erfarenhet av att hantera flexipåsar, så AAK tillhandahöll praktisk support för att se till att kundanläggningen hade förutsättningar för att ta emot olja i flexipåsar samt att personalen hade lämplig kunskap för att föra över olja från flexipåsar till lagrings- och produktionstankar. Utbildning och utvärdering av anläggningen genomfördes i samarbete med leverantören av flexipåsar.

I sista stund uppstod en ny utmaning som skulle kunna få allvarliga konsekvenser. När produktionsprover skickades till de lokala myndigheternas laboratorier för att kontrollera att säkerhetskraven var uppfyllda, visade det sig att det förekom avvikelser i GE-nivåerna. Vissa produkter hade konstant värden som låg utanför specifikationerna, medan AAK:s egen analys visade att de låg rätt. Vi tog på oss att lösa detta och skickade retentionsprover till ett externt laboratorium, som bekräftade att AAK:s resultat var korrekta. Under vår ledning genomfördes sedan ett möte med den lokala myndighetens laboratorium samt en erkänd AAK-specialist från Sverige för att diskutera avvikelserna samt utbyta kunskap och bästa praxis i fråga om analysmetoder. Denna proaktiva svarsåtgärd välkomnades av alla parter.

Som ett direkt resultat av det här projektet blev vår kund den första lokala producenten av modersmjölksersättning som följde EU-regelverket på sin marknad och satte därmed en ny standard i fråga om säkerhet. Den här förbättringen har certifierats av den lokala myndighetens laboratorium och har blivit väldigt uppskattad av inköpare, eftersom det inverkar positivt på varumärkesimage och lojalitet. Ytterligare en fördel är att de höjda standarderna har inneburit nya möjligheter för kunden att exportera inom Sydostasien.