AAK - MTN - segelbåt

MTN-program

MTN-program

AAK AB har etablerat ett så kallat MTN-program (Medium Term Note) med en låneram om fyra miljarder kronor. Programmet ger AAK möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden och blir ett komplement till bolagets befintliga finansieringsstruktur.

Den 3 december 2018 emitterade AAK AB ett icke-säkerställt obligationslån om 1,1 miljarder kronor med en löptid om tre år. Obligationslånet har en rörlig ränta om tre månader STIBOR plus 105 baspunkter. Intresset för obligationslånet var mycket stort och emissionen övertecknades. Läs pressmeddelandet här.

Den 15 mars 2019 emitterade AAK AB ett icke-säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor med en löptid om fem år. Obligationslånet har en rörlig ränta om tre månader STIBOR plus 130 baspunkter. Intresset för obligationslånet var mycket stort och emissionen övertecknades. Läs pressmeddelandet här.

Base Prospectus

Här hittar du prospektet som är godkänt och registrerat av Finansinspektionen.

Base Prospectus AAK AB (publ.) (pdf på engelska)
Registreringsbevis AAK AB (publ.)