Finansiella grafer och siffror som visas på en skärm - Investerare - AAK

Undersök prognoserna

Nyckeltal, historiska värden och rekommendationer

Analytikerprognos

Årliga nyckeltal

Kvartalsvisa nyckeltal

Historiska värden

| | | |

Rekommendationer

Lär dig mer om vår ekonomi

Analytiker

AAK:s mål är att aktierna ska värderas på grundval av relevant, korrekt och aktuell information. Vi arbetar därför tillsammans med ett antal godkända analytiker.

Finansiella rapporter

AAK:s årsrapporter och kvartalsrapporter samt möjligheten att prenumerera på rapporter och pressreleaser.