Affärsman som håller en liten växt i sin hand - Investerare - AAK

Snabb och hållbar tillväxt

Making better happen

Skäl att investera i AAK

Med sikte på en växt-baserad framtid

April 2024

Under 2023 överträffade vi förväntningarna, mot våra hållbarhetsmål samt vår aspiration. Vi hade en stark tillväxt i vårt rörelseresultat per kilo, och trots minskande volymer lyckades vi överskrida vårt finansiella mål att öka rörelseresultatet med en genomsnittlig årlig tillväxt på tio procent. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med hela 43 procent, utöver en ökning på 21 procent under 2022. Detta stärker vår vision: att vara förstahandsvalet för växtbaserade oljelösningar.

AAK:s portföljstrategi ringar in och prioriterar värdehöjande insatser och möjligheter för vår kärnverksamhet. Under 2023 har flera milstolpar uppnåtts som gör att vi kan förverkliga vår strategiska aspiration. 

Investera för fortsatt tillväxt

Vi fortsätter att investera i segmentet Chocolate & Confectionery Fats, som fortsätter sin tillväxt. AAK har investerat i ny kapacitet och nya produktionsmöjligheter samt fortsatt att arbeta med innovation och lansering av produkter som den högklassiga ersättningsprodukten för kakaosmör CEBES™ Choco 15. Inom Special Nutrition and Health fortsätter AAK att utveckla innovativa lösningar för hälsa. I september 2023 erhöll AAK forskningsstöd tillsammans med universitetet i Maasricht, Holland, för att stödja en undersökning som syftar till att minska förekomsten av diabetes typ 2 och relaterade hälsotillstånd som fetma.

Optimera för att skapa värde

Bakery, Dairy och Foodservice är stora och fragmenterade regionala marknader. Här finns dock många delsegment och regionala nischer med värdehöjande tillämpningsmöjligheter. AAK:s strategi är att optimera portföljmixen och strategin i syfte att utnyttja och expandera de värdehöjande delsegmenten på ett effektivt sätt. Under året har de fokuserade insatserna för att optimera portföljmixen lett fram till en stark utveckling av rörelseresultatet inom Bakery and Dairy.

Satsa för framtiden

AAK satsar för framtiden inom Plant-based Foods, Personal Care och Technical Products. Under året har AAK fortsatt att hjälpa kunderna att skapa fler nya växtbaserade livsmedel genom vårt nätverk av innovationscenter och vi har samarbetat med startup-företag och ledande branschpartner för att utforska nya livsmedelslösningar. I oktober 2023 var AAK en av värdarna för MISTA:s innovationssession med rubriken “Growth Hack”. Syftet var att bidra till att påskynda utvecklingen av hållbara lösningar.

AAK uppmärksammas fortfarande för sin ledande position i omställningen till mer hållbara råvaror inom Personal Care. I oktober 2023 korades företaget till vinnare av Sustainable Beauty Award i kategorin Sustainability Pioneer. 

Trots den försvagade ekonomin som påverkar konsumenternas beteende och efterfrågan så har vårt rörelseresultat uppvisat en tvåsiffrig ökning för både Plant-based Foods och Personal Care under det senaste året.

Underhålla och utveckla

Vi kommer att fortsätta utöka och utveckla starka regionala marknadspositioner inom kategorin ”Underhålla och utveckla” i vår industriportfölj. Vi fortsätter t.ex. att utveckla våra värdeerbjudanden och vår kompetens inom Natural Emulsifiers. Vad gäller Feed och Fish Feed erbjuder vi marknaden produkter med starkt mervärde samt kompetens för de möjligheter som finns på de regionala marknaderna.

 

 

 

Kontakta Investor Relations