Affärsman som håller en liten växt i sin hand - Investerare - AAK

Snabb och hållbar tillväxt

Making better happen

Skäl att investera i AAK

Starkt resultat under ännu ett turbulent år

April 2023

2022 kommer att gå till historien som ett år av oro och osäkerhet, då en global pandemi följdes av Rysslands invasion av Ukraina. Rekordhöga kostnader för energi, transporter och logistik, samt hög volalitet på råvarumarknaden, resulterade i svåra utmaningar. Med AAK:s starka affärsmodell och engagerade organisation har vi framgångsrikt hanterat dessa utmaningar och levererat starka finansiella och icke-finansiella resultat för året.

Rörelseresultatet för helåret, exklusive jämförselsestörande poster, ökade med 21%, vilket betyder att vi återigen nådde vårt mål att öka resultatet med runt 10% per år. Detta är en viktig milstolpe i vår vision: att vara förstahandsvalet för växtbaserade oljelösningar.

AAK:s portföljstrategi ringar in och prioriterar lämpliga åtgärder för varje segment och säkrar vår fortsatta relevans på marknaden.

Investera för fortsatt tillväxt

Vi fortsätter investera i segmentet Chocolate & Confectionery Fats, som visat fortsatt tillväxt med stark underliggande marknadsutveckling. Vår plattform för hälsa och nutrition har utvecklats väl och kommit in i detta segment och samtidigt slagits samman med Special Nutrition där AAK har en stark ställning.

Satsa för framtiden

Vi är övertygade om att marknade för växtbaserade livsmedel kommer utvecklas positivt på lång sikt. Med AAK:s nyöppnade innovationscenter för växtbaserade livsmedel i Zaandijk, Nederländerna, står vi väl rustade att fortsätta hjälpa våra kunder i deras innovationsarbete.

Inom New Food Solutions vill vi satsa på nya teknologier för livsmedelslösningar, såsom fermentering, kultivering och power-to-x. Vi följer noggrannt framväxande teknologier för oljor och fetter och väljer med omsorg de vi investerar i. Investeringar i Big Idea Ventures och Green-On är två exempel som återspeglar den strategiska inriktningen.

Segmenten Personal Care och Technical Products utvecklas väl. En stark underliggande trend är den övergång från fossilbaserade ingredienser till alternativ som drivs på av miljöföaktorer, konsumentönskemål, företagspolicyer och lagstiftning. AAK:s mål är att investera i kompetens och innovationer för att ta vara på möjligheten i den omställningen.

Optimera för att skapa värde

Vi har optimerat segmenten Bakery, Dairy och Foodservice, vilket vi kommer fortsätta med framåt. Vi kommer också genom produktutveckling, innovation oc portföljhantering fortsätta ta vara på möjligheter i segmenten för specifika värdehöjande produkter, parallellt med att vi kontinuerligt optimerar vår kärnverksamhet.

Underhålla och utveckla

Vi kommer fortsätta utöka och utveckla starka regionala marknadspositioner i vår industriportfölj, till exempel fortsätter vi att utveckla våra värdeerbjudanden och vår kompetens inom Natural Emulsifiers. Vad gäller Fishfeed och Feed erbjuder vi marknaden produkter med starkt mervärde.

Kontakta Investor Relations