Affärsman som håller en liten växt i sin hand - Investerare - AAK

Snabb och hållbar tillväxt

Making better happen

Skäl att investera i AAK

Fortsatt resultattillväxt bygger på fyra pelare.

April 2022

Covid-19 fortsatte att påverka AAK under 2021, som de flesta andra företag. Trots det lyckades vi förbättra vårt resultat med 18% jämfört med föregående år, exklusive jämförelsestörande poster och till fasta växelkurser. Förbättringen är en tydlig indikation på hur hållbar vår affär är. AAK har under det senaste årtiondet vuxit snabbare än marknaderna i stort inom vårt fokusområde, special- och semispeciallösningar.

Vår ambition för de kommande åren står fast: att uppnå ett förbättrat rörelseresultat med i genomsnitt 10% per år, med en god utveckling för vinst per aktie. Resan för att uppnå detta bygger på fyra pelare:

Marknadstillväxt

Marknadsdata visar att i volym räknat växer marknaden för oljor och fetter totalt med cirka 3% per år*, drivet av en växande befolkning i världen men också av konsumenttrender som hälsa och välmående, hållbarhet, premiumprodukter, bekvämlighet, kundanpassning och transparens. AAK:s ställning är stark inom samtliga dessa områden.

Värdeskapande lösningar

Med hjälp av vårt unika koncept för kundgemensam produktutveckling, vår expertis inom oljor och fetter, och vårt fokus på att anpassa vårt erbjudande efter de starkaste globala drivkrafterna avser vi att växa snabbare än olje- och fettmarknaden i stort.

Konkurrensen inom branschen är hög och många globala konkurrenter levererar stora volymer av enkla produkter med låga marginaler. AAK:s svar är att fokusera mer på kategorin specialprodukter inom vilken det finns en hög efterfrågan på lösningar av premiumkvalitet som utvecklats tillsammans med kunderna, och som adderar mervärde. Ett viktigt exempel är våra naturliga och växtbaserade lösningar som uppfyller konsumenternas krav vad gäller hälsa och nutrition. Hållbarhet är en annan konkurrensfördel eftersom AAK ses som en pålitlig partner i och med vårt fokus på spårbarhet och hållbarhet genom hela värdekedjan.

Optimering

Under de senaste åren har vi vidtagit åtgärder för att anpassa oss till pandemin och optimera vår struktur, i synnerhet genom sträng kostnadskontroll. Optimeringsprogrammet som inleddes under 2020 genererade exempelvis årliga besparingar på cirka 150 mkr, och under 2021 tog vi beslut om att konsolidera vår bageriproduktion i Europa. Dessa initiativ är helt i linje med vår strategiska inriktning. Optimeringsstrategin gäller också för våra enskilda produktionsanläggningar där vi ständigt försöker förbättra produktiviteten och minimera vår miljöpåverkan.

Strukturell tillväxt

Trots omfattande investeringar för att öka kapaciteten, samt flera förvärv för att tillföra både utökad kapacitet och ny kompetens, har vi under senare år byggt upp en mycket stark balansräkning. Vi har lång erfarenhet från framgångsrika förvärv och har under det senaste årtiondet förvärvat 15 företag. Pandemin och dess restriktioner har emellertid under de senaste åren försvårat sådana investeringar något. Under 2021 stärkte vi vår närvaro inom lecitin genom att förvärva BIC Ingredients, som är lecitinverksamheten i BIC International Holding. Framöver vill vi fortsätta med selektiva förvärv i syfte att expandera geografiskt (främst på tillväxtmarknader men även på mognare marknader där vi har en begränsad närvaro eller ingen alls), förbättra vårt tekniska kunnande och vår tekniska kapacitet samt utöka angränsande produktportföljer.

*Transparency market research, HIS Global, 2018

Kontakta Investor Relations