En flock kor på ett fält - Foder - AAK

Ge dina djur vad de behöver

med hjälp av kostnadseffektivt foder

Foder

Producerar du fjäderfän, nötboskap, svin eller till och med fisk? Vårt sortiment av olika foderlösningar kommer att gynna både din verksamhet och dina djur.

Näringsbehoven hos djur skiljer sig åt beroende på art, storlek, ålder, avel och ändamål. AAK utvecklar lösningar för de specifika näringskraven hos de vanligaste produktionsdjuren. Målet med våra lösningar är alltid detsamma: att ge dina djur det de behöver och att förbättra den totala effektiviteten i våra kunders verksamhet.

Fett och proteiner är nödvändiga

AAK:s fokus inom foder ligger på fett och proteiner. För djur är fett viktigt vid bildandet av cellmembran och hormoner och det fungerar som bärare av vitaminer. Energin i fett är 2–3 gånger högre än i de flesta sädesslag och proteinfoder och det ökar i betydande grad energikoncentrationen i foderransonerna. Om rätt fett ges till djuret kommer det att effektivt förbättra dess energiförsörjning.

Fett kan också vara till hjälp i produktionen av sammansatt foder genom minskning av friktion och damm eller som förbättring av kvaliteten på pellets.

Proteiner är på många sätt nödvändiga för djur eftersom de är viktiga byggstenar i till exempel muskler, hår och hud. Proteiner utgör ofta en stor del av foderkostnaden. Optimerad proteintillförsel är därför ofta nyckeln till en effektiv och lönsam djurproduktion.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling