Vår samarbetsprocess

Gemensam produktutveckling från växt till varumärke

Vår process för kundgemensam produktutveckling

Vi anser att bättre lösningar skapas genom bättre samarbete. Vårt unika koncept med kundgemensam produktutveckling (Co-Development) kombineras med vår breda kompetens – t.ex. inom receptutveckling, pilottestning och hållbara inköp – och på så sätt kan vi hjälpa dig att optimera din produkt och stärka din verksamhet. Allt detta erbjuder vi dig under strikt sekretess.

Från bättre förståelse till flexibel lansering

Under hela processen för kundgemensam produktutveckling finns vårt specialistteam till hands när det behövs – fysiskt på plats och virtuellt – för att gå igenom din värdekedja och ta itu med de unika utmaningar och möjligheter som kan uppstå på vägen från växt till varumärke. Enkelt uttryckt: AAK:s koncept med kundgemensam produktutveckling drivs av dina behov, bygger på samarbete och skapar förutsättningar för bättre framgång. Vi strävar alltid efter att göra bättre – Making Better Happen™.

En process för kundgemensam produktutveckling i sex steg

Vi börjar med att sätta oss in i dina behov och affärsmöjligheter och samarbetar hela vägen fram till dess att produkten är lanserad.

1. Förståelse

2. Idéskapande

3. Skapande

4. Bevisning

5. Implementering

6. Lansering

1. Förståelse

En dialog om din verksamhet, dina produkter och din värdekedja

Processen för kundgemensam produktutveckling startar med vår önskan att förstå vad bättre innebär för just dig. 

AAK:s specialister går igenom relevanta delar av din värdekedja – från växt till varumärke – för att utvärdera olika möjligheter till förbättring. Vi använder oss av särskilt framtagna verktyg och metoder för att identifiera nuvarande svårigheter och potentiella förbättringar. 

Tillsammans identifierar vi affärsmöjligheterna. Detta resulterar i en samsyn om vad bättre innebär och en gemensam definition av framgångskriterierna för vårt projekt.

2. Idéskapande

Idéutveckling genom samarbete 

Vi bygger upp ett team med djup och bred erfarenhet inom ditt marknadssegment samt en genuin förståelse för din verksamhet, dina produkter och processer.

Idémöten genomförs i nära samarbete för att identifiera affärsmöjligheter och potentiella lösningar. Kärnteamet kan vid behov ta in relevanta specialister och teknisk kunskap från AAK:s tvärfunktionella nätverk – antingen på plats eller virtuellt. Vi tittar på våra andra affärsområden och låter oss inspireras av deras erfarenheter av liknande utmaningar.

Vårt system för att hantera möjligheter hjälper oss att undersöka idéer och säkerställa ett gemensamt åtagande för de idéer vi vill utveckla vidare. Tillsammans prioriterar vi de idéer som är till störst fördel för båda samarbetsparter. För att bygga upp en framgångsrik relation inom kundgemensam produktutveckling är det viktigt att båda parter har något att vinna på samarbetet.

3. Skapande

Från idé till potentiell lösning

Vi utgår från de idéer som har prioriterats för att skapa och konstruera potentiella lösningar. Detta gör vi genom att förena vår kompetens inom tekniska applikationer med tillgången till en extremt bred portfölj av växtbaserade oljor och fraktioner.

I det här steget involveras ofta våra kundinnovationscenter som finns världen över. Varje center är en pilotanläggning där koncept utvecklas, testas och förfinas under förhållanden som återspeglar din egen tillverkningsprocess, vilket ger betydligt snabbare utvecklingstider.

AAK:s applikationskunskap och erfarenhet av att arbeta med många olika branscher är grunden för vår unika insikt i hur oljor och fetter fungerar. Detta ger oss en djup förståelse för hur våra växtbaserade oljor samverkar med andra komponenter samt hur de kommer att påverka din slutprodukt.

I AAK:s produktportfölj finns ett brett sortiment av olika oljor – bredast i branschen – vilket ger oss de byggstenar vi behöver för att sätta samman olika lösningar.

Men vi är inte begränsade till enbart tekniska lösningar. Ofta ser vi till hela värdekedjan i skapandeprocessen – allt från hållbara inköp till marknadsföringspåståenden och produktfördelar.

Vårt arbetssätt, som inbegriper en rad olika oljor och processer och täcker in hela värdekedjan, öppnar upp för en rad olika möjligheter. Det gör att vi kan kombinera olika komponenter så att vi uppnår kundanpassade lösningar. På så vis åstadkommer vi en förändring till det bättre för våra kunder. Det är så vi vill skapa bättre lösningar tillsammans med dig som kan ge:

  • Bättre funktionalitet
  • Bättre sensoriska egenskaper
  • Bättre kvalitet
  • Bättre processeffektivitet på din anläggning 
  • Bättre hälsoprofil
  • Bättre hållbarhetsprofil

4. Bevisning

Koncepttest under realistiska förhållanden 

Innan steget till fullskalig produktion och marknadslansering vet vi hur viktigt det är att vår lösning testas och valideras fullt ut i produkten under realistiska produktionsförhållanden. Detta kan vi göra på våra kundinnovationscenter och/eller i din egen produktionslinje. 

På AAK har vi en vetenskaplig och praktisk inriktning för testning: vi utgår från de högsta kvalitetsstandarderna och ser till att din produkt uppfyller alla nödvändiga specifikationer och framgångskriterier. Nödvändig dokumentation kan tillhandahållas så att lämplig lagstiftning efterlevs.

Vi gör aldrig avkall på produktsäkerhet och produktkvalitet. Du kan lita på att AAK:s standarder för kvalitet och livsmedelssäkerhet omfattar hela värdekedjan – från råvara till färdig produkt. Vi håller hög standard på alla våra anläggningar och uppfyller kraven från ledande varumärkesägare och globala marknadsförare.

5. Implementering

Stöd från testmiljö till fullskalig produktion

På AAK tar vi ansvar för varje lösning vi skapar. 

När du har fått tekniskt och kommersiellt godkännande erbjuder vi praktisk hjälp med att implementera och optimera vår lösning i din produktionslinje och i din organisation. 

Vårt stöd sträcker sig ofta utöver de tekniska aspekterna och omfattar även andra kritiska funktioner, såsom leveranskedja, hållbarhet och marknadsföring. Vi säkerställer att våra anläggningar kan leverera de kvantiteter som behövs. Vi samarbetar med dig för att ta fram den dokumentation som krävs för att styrka marknadsföringspåståenden.

Detta utökade stöd gör att det går snabbare att få ut produkter på marknaden och nå framgång.

6. Lansering

Stöd för dina lanseringsbehov och en plan för ständig förbättring

Vårt samarbete fortsätter under hela din produktlansering.

Flexibiliteten i vår verksamhet innebär att vi kan stödja dig för att få ut dina produkter på marknaden, antingen genom att börja i liten skala och expandera snabbt eller genom att skräddarsy produkterna efter lokala behov. 

AAK:s globala räckvidd och lokala närvaro innebär att vi kan hjälpa dig när du expanderar din produktion till nya marknader. Med försäljningskontor, kundinnovationscenter och produktionsanläggningar världen över kan vi erbjuda ett globalt nätverk i kombination med lokal förståelse och resurser på plats. Detta omfattar även detaljer som hur produkter ska vara märkta för att uppfylla kraven på specifika marknader.

Efter lanseringen fortsätter vi att finnas där för dig. Det kan exempelvis innebära att planera för kontinuerliga förbättringar så att du hela tiden ligger steget före marknaden.

Låt oss samarbeta och skapa nytt värde