Laptop och papper som visar grafer och siffror - Investerare - AAK

Allt du behöver veta om vår finansiella ställning

Investerare

Investorsidorna förser investerare och media med en omfattande översikt av AAK:s ekonomiska resultat, information om AAK-aktiens utveckling samt bolagsstyrning. Här får du också tillgång till tidigare rapporter och presentationer och du hittar vår finansiella kalender med information om olika aktiviteter.

Läs om vår finansiella ställning i AAK:s årsredovisning 2019.

Kontakta Investor Relations

Lär dig mer om vår ekonomi

Finansiell kalender

I den finansiella kalendern hittar du alla datum för bokslutskommuniké-, kvartalsrapporter och vår årsstämma.

Press- och analytikerkonferens

I samband med delårs- och årsrapporter bjuder AAK in analytiker, investerare och mediarepresentanter för deltagande i en gemensam telefonkonferens. Hitta information om tid och datum för framtida konferenser och en översikt över tidigare konferensmaterial.

Bolagsstyrning

Syftet med AAK:s bolagsstyrning är att definiera en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan ägare, styrelsen, ledningen och olika kontrollorgan.

Alternativa nyckeltal

Rörelseresultat, direktavkastning och mer – lär känna de alternativa nyckeltal som AAK använder.