Hållbarhetsrapporter

Illustrerar hur AAK integrerar hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsrapporter

Målet med våra hållbarhetsrapporter är att ge en tydlig bild av hur AAK arbetar med hållbarhet i linje med vårt syfte Making Better Happen – från växt till varumärke.

AAK:s hållbarhetsrapporter visar hur hållbarhet är fast förankrat i vår organisation och hur vi engagerar oss med intressenter för att göra framsteg mot våra åtaganden och ambitioner. Vi strävar efter att tillhandahålla omfattande och transparent rapportering som ger insikt och förståelse för våra ansträngningar, påverkan och bidrag till hållbar utveckling.

De senaste hållbarhetsrapporterna har tagits fram i enlighet med den svenska årsredovisningslagen som baseras på riktlinjerna i förordning 214/95/EU om stora företags tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy, GRI-standarden Core option, FN:s Global Compact-principer, samt FN-målen för hållbar utveckling.

Söker du lägesrapporter om palmolja och shea?

Välkommen till vårt arkiv med lägesrapporter om palmolja och lägesrapporter om shea.

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?