Hållbarhetsrapporter

Illustrerar hur AAK integrerar hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsrapporter

Syftet med hållbarhetsrapporterna är att ge en tydlig bild av hur AAK aktivt integrerar hållbarhetsfrågor i det dagliga arbetet.

Våra hållbarhetsrapporter innehåller uttalanden och information om våra viktigaste initiativ och aktuella projekt. Kollegor från alla anläggningar bidrar också med berättelser om våra många miljö- och samhällsrelaterade initiativ, vilket visar hur hållbarhetsarbetet är förankrat i vår organisation.

De senaste hållbarhetsrapporterna har tagits fram i enlighet med GRI-standarden Core option och anpassats för att följa FN:s Global Compact-principer, den svenska årsredovisningslagen som baseras på riktlinjerna i förordning 214/95/EU om stora företags tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy, samt FN-målen för hållbar utveckling. 

Söker du lägesrapporter om palmolja och shea?

Välkommen till vårt arkiv med lägesrapporter om palmolja och lägesrapporter om shea.

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?