Våra åtagande

VD:s uttalande

Vårt åtagande för hållbarhet

Covid-19-pandemin innebar en utmaning utan motstycke för samhällen och företag under 2020. Under 2021 har vi en unik möjlighet att återuppbygga ännu bättre. För oss handlar hållbarhet inte om slutmålet, utan om vägen dit. Vi strävar alltid efter att gå steget längre och vidtar hela tiden nya åtgärder för att förbättra och leverera mer hållbara lösningar.

Hållbarhetsaspekten finns med i allt vi gör – säkrar ansvarsfulla leveranskedjor, minimerar miljöpåverkan och bidrar med tekniskt kunnande när vi tillsammans med våra kunder utvecklar hållbara lösningar.

Åtaganden gjorda 2020

På AAK tar vi vår del av ansvaret för att styra in världen på en mer jämlik, inkluderande och hållbar väg.

Ett år med höjda ambitioner

Under 2020 tog vi flera viktiga steg mot att öka våra ambitioner och intensifiera vårt hållbarhetsarbete.

  • Vi kontaktade flera av våra viktigaste kunder och gjorde djupintervjuer om deras hållbarhetsambitioner för att hitta områden där vi kunde förbättra oss ytterligare.
  • Vi uppdaterade och stärkte vårt ramverk för att ta med hållbarhetsaspekterna i vår affärsmodell – the AAK House of Sustainability. Den uppdaterade modellen kommer att stärka engagemanget ytterligare och mobilisera till handling i hela organisationen.
  • Vi identifierade klimatrisker och åtgärder för att kunna minska vår klimatpåverkan och vi har inlett arbetet med att fastställa vetenskapsbaserade mål (Science Based Targets).

Hållbar palmolja

Under 2020 tog AAK viktiga steg framåt mot målet för hållbar palmolja:

  • Vi antog en inköpsplan och -strategi för palmolja som innebär att 100% av vår palmolja ska vara spårbar till plantage och 100% av leveranskedjan ska vara verifierat avskogningsfri.
  • Vi har intensifierat vår övervakning av leverantörerna och involverat dem ytterligare samt stärkt våra processer för att proaktivt motverka bristande efterlevnad.
  • Vi har börjat satellitövervaka hela vår globala leverantörsbas för palmolja. Med den här tjänsten kommer vi att i realtid kunna bevaka områden där det finns risk för avskogning i anslutning till vår leverantörskedja.

"Vi på AAK inser att vårt ansvar i värdekedjan sträcker sig långt bortom vår egen verksamhet och att varje länk i kedjan är kopplad till många olika intressenter runtom i världen. Vi hanterar aktivt risker och möjligheter och vi kan spela en viktig roll i framtiden som en katalysator för förändring — Making Better Happen."

Johan Westman, Koncernchef och VD