Våra åtagande

VD:s uttalande

Vårt åtagande för hållbarhet

Covid-19-pandemin fortsätter att vara en utmaning utan motstycke för samhällen och företag över hela världen. När vi blickar tillbaka på 2021 ser vi att AAK trots detta lyckades göra stora framsteg. Vi har hållit oss till våra åtaganden, vi tar vår del av ansvaret för att skapa förändring i branschen och vi verkar för en mer rättvis, inkluderande och hållbar värld.

AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, fungerar som vårt rättesnöre och ger oss en holistisk syn på vårt sätt att tänka och agera som organisation och hur vi arbetar med hållbarhet.

Framsteg rörande våra åtaganden under 2021

Vi driver vårt hållbarhetsarbete inom tre områden: Bättre råvaruinköp, Bättre verksamhetsdrift och Bättre lösningar.

Bättre råvaruinköp

Vi har gjort framsteg i vårt åtagande att skydda den biologiska mångfalden och införliva mänskliga rättigheter genom att öka andelen av våra inköp av verifierat avskogningsfri palmolja med 34% till 67%, och vi utvärderade samtliga ursprungsländer på mänskliga rättigheter för att identifiera framträdande frågor samt ta fram åtgärdsplaner för detta.

Bättre verksamhetsdrift 

Vi har åtagit oss att delta initiativet för vetenskapsbaserade mål (Science Based Targets Initiative, SBTi). Det är ett viktigt steg som påverkar våra investeringsbeslut. I februari 2022 bestämde vi oss för att investera 500 mkr i två biomassapannor på vår produktionsanläggning i Århus i Danmark. Detta initiativ kommer att sänka anläggningens CO2-utsläpp med cirka 90%. Vi sänkte även vår avfallsintensitet och vattenförbrukning per bearbetad enhet med 18,6 respektive 20,9%.

Bättre lösningar

Vi har en viktig roll att spela vid övergången till ett hållbart livsmedelssystem eftersom vi erbjuder lösningar med växtbaserade oljor och fetter som gör att våra kunder kan leverera bättre och mer hållbara produkter till konsumenter. Ett bra exempel är de lösningar som vi erbjuder den snabbväxande bransch som fokuserar på att ersätta animaliskt baserade produkter med växtbaserade alternativ. Under 2021 har både våra växtbaserade livsmedelslösningar och våra hållbara lösningar som används i stearinljus gjort stora framsteg. Det visar på en positiv framtid för våra förnybara alternativ till animalie- och fossilbaserade ingredienser.

Färden mot förändring

AAK har kommit en bra bit på sin förändringsresa. Vi vill vara en pådrivande faktor i förändringsarbetet och åstadkomma positiva resultat genom att spela en aktiv roll i övergången från fossil- och animaliebaserade råvaror till växtbaserade alternativ. Tillsammans med våra leverantörer, medarbetare, partner och kunder arbetar vi för att prestera bättre längs hela värdekedjan, från växt till varumärke. Detta arbete utförs varje dag av engagerade och hängivna människor och jag vill uttrycka min djupaste tacksamhet gentemot dem alla.

Tillsammans fortsätter vi att bygga ett ännu starkare och mer hållbart AAK med ambitionen att göra ännu bättre avtryck på världen.

Johan Westman, Koncernchef och VD