En höna äter foder från en ränna i ett hönshus - Foder - AAK

Hälsosamma svin, fjäderfän och andra enmagade djur

med produkter som främjar tillväxt och förbättrad kvalitet

Enkelmagade djur

För enkelmagade djur som svin och fjäderfän har AAK foderlösningar som kommer att ge dina djur ytterligare energi. De kommer också att hjälpa till att främja djurens hälsa och att förbättra äggens storlek och kvalitet.

Hos enkelmagade djur som svin och fjäderfän bryts fett ned till enkla kolkedjor i tarmen. Dessa molekyler används som energikälla och för avsättning av fett i kroppen. Fettsyrasammansättningen hos fettet som ges till enmagade djur har en tydlig påverkan på det avsatta fettets fettsyrasammansättning. Fleromättade fettsyror – framförallt linolsyra och linolensyra – är viktiga för växande djur och äggläggande hönor och måste ges genom dieten. Brist kan leda till minskad tillväxt och dålig äggläggning.

För köttproducerande djur är förhållandet mellan omättade och mättade fettsyror i det tillsatta fettet viktigt. Linolsyra och linolensyra är viktiga för hälsa och tillväxt men för mycket av dem kan leda till dålig köttkvalitet.

Svin

Det finns många fördelar med kompletterande fett i en grisdiet. Hos digivande suggor förbättras mjölkavkastningen och mjölkens fetthalt ökar vilket i sin tur ökar vikten hos griskultingarna. Det har också visat sig ha hälsofördelar och ge ökad livslängd hos suggan. Eftersom fett är en effektiv energikälla i svindieten kommer det att öka foderintaget, vinsten och fodereffektiviteten när det ges till växande grisar. 

Fjäderfän

Hos fjäderfän används fettillsatser inte bara för att öka energikoncentrationen utan också för att förbättra smaken, matspjälkningen och utnyttjandet av fettlösliga näringsämnen som vitaminer. Oljor med en hög andel omättade fettsyror är också kända för att förbättra storleken och kvaliteten på ägg när de ges till äggläggande hönor. Fett binder också damm och minskar risken för separation av foderpartiklar.

AkoFeed Standard

AkoFeed Standard är ett fett som är utformat för att passa de flesta typer av djur på en bondgård inklusive svin, fjäderfän och nötboskap. Det är ett kostnadseffektivt alternativ för att öka energiinnehållet i dieten. Det är det perfekta alternativet när du har ett begränsat antal tankar för förvaring av råvaror. Det kan också användas för ytbehandling på färdiga pellets. AkoFeed Standard är baserad på en blandning av fett som huvudsakligen är biprodukter från vår egen framställning av livsmedelsoljor.

AkoFeed Soft

AkoFeed Soft liknar på många sätt AkoFeed Standard men innehåller en högre andel omättade och fleromättade fetter, vilket gör det mjukare. Tack vare den höga andelen omättade fetter är Akofeed Soft speciellt lämplig för fjäderfän. Det kan också användas för att förbättra ytbehandlingen under kalla förhållanden där fett med högre smältpunkter kan orsaka problem.

Förutom dessa lösningar skräddarsyr vi tillsammans med dig produkter som möter dina specifika behov.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling