Vårt bidrag

samarbete för en hållbar framtid

Vårt bidrag för Agenda 2030

Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål för en bättre värld. Det är en handlingsplan för en hållbar framtid för mänskligheten och vår planet.

Pandemin har haft direkta konsekvenser på fattigdomen, ojämlikheten och klimatet, och därför behöver FN:s mål för hållbar utveckling nu få en ännu mer framträdande plats i den globala handlingsplanen. Detta har också påverkat AAK:s inställning till problemen och vårt mål att göra ett så stort positivt avtryck som möjligt framöver.

Samarbete och påverkan

Vi på AAK tror starkt på att samarbete är nyckeln till att åstadkomma en hållbar värld. Därför utvecklar vi våra lösningar i nära samarbete med ett stort antal intressenter. I över ett decennium har AAK samarbetat med kunder, ideella organisationer och lokala samhällen i projekt som möjliggör hållbara och spårbara värdekedjor.

Genom Kolo Nafaso, vårt program för direktinköp av shea i Västafrika, är vår påverkan med koppling till Agenda 2030 var som allra störst. På bara fyra år har programmet vuxit från 100.000 till 353.000 kvinnor. Vi engagerar oss aktivt i dessa kvinnor och erbjuder förfinansiering, träning och utbildning inom en rad områden, däribland hållbara arbetsmetoder. Läs mer om Kolo Nafaso i vår senaste hållbarhetsrapport.

Kvinnor i Kolo Nafaso

Bidrar till följande FN-mål för hållbar utveckling:

 

Under 2020 gick världen in i vad som kallas Decade of Action, åtgärdernas decennium. Det inspirerade oss att öka vårt fokus ytterligare på Agenda 2030 och våra bidrag till FN:s mål om hållbar utveckling samt Parisavtalet.