Hållbar verksamhetsdrift

för våra medarbetare, miljön och våra grannar

Bättre verksamhetsdrift

På AAK är vi måna om att våra medarbetare ska må bra, att vi minimerar vår miljöpåverkan och är en god granne. Vi har många begåvade kollegor som varje dag arbetar för att göra skillnad.

Bättre verksamhetsdrift sammanfattar det ansvar som följer med att vara ett processföretag, och hjälper oss att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö som är mer resurs- och klimateffektiv och som är till stöd för samhället.

Värdegrunden Better Behaviors är vår guide på resan mot Bättre verksamhetsdrift. Under resan måste vi arbeta riskförebyggande, skydda medarbetarnas hälsa och säkerhet, engagera medarbetarna, upprätthålla höga etiska normer och ta ansvar för miljön. Det är dessa uppgifter, tillsammans med vår passion och vårt engagemang, som driver oss i vårt arbete för hållbar utveckling.

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och vara en katalysator för positiv förändring.

Åtaganden och ambitioner

Omtanke om våra medarbetare 

  • 10% förbättrat medarbetarengagemang 2025 från basåret 2017
  • Inga skador med mer än en dags frånvaro
  • Due diligence i fråga om mänskliga rättigheter ingår för alla anläggningar år 2025

Minska vår miljöpåverkan

  • Minska scope 1- och 2-utsläppen med 50% till 2030 från basåret 2019 (inväntar inlämnande till SBTi)
  • Öka den årliga anskaffningen av förnybar el från 12% 2019 till 100% 2025
  • Minska den totala energiförbrukningen per bearbetad enhet med 2,5% per år
  • Minska den totala färskvattenförbrukningen med 5% per år
  • Vårt avfall ska återvinnas till 100% 2030

Att vara en bättre granne 

  • Relevanta program för samhällsengagemang vid våra anläggningar

Viktiga resultat 2021

Omtanke om våra medarbetare 

Minska vår miljöpåverkan 

Att vara en bättre granne 

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?