Hållbar verksamhetsdrift

för våra medarbetare, miljön och våra grannar

Bättre verksamhetsdrift

På AAK är vi måna om att våra medarbetare ska må bra, att vi minimerar vår miljöpåverkan och är en god granne. Vi har många begåvade kollegor som varje dag arbetar för att göra skillnad.

Bättre verksamhetsdrift sammanfattar det ansvar som följer med att vara ett processföretag, och hjälper oss att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö som är mer resurs- och klimateffektiv och som är till stöd för samhället.

Värdegrunden Better Behaviors är vår guide på resan mot Bättre verksamhetsdrift. Under resan måste vi arbeta riskförebyggande, skydda medarbetarnas hälsa och säkerhet, engagera medarbetarna, upprätthålla höga etiska normer och ta ansvar för miljön. Det är dessa uppgifter, tillsammans med vår passion och vårt engagemang, som driver oss i vårt arbete för hållbar utveckling.

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och vara en katalysator för positiv förändring.

Ambitioner

Våra ambitioner stärker oss i arbetet för att nå våra åtagande:

Medarbetare 

 • Inga skador med mer än en dags frånvaro
 • 2021: Riskbedöma 100% av anläggningarna i samband med mänskliga rättigheter, identifiera de mest framträdande frågorna samt inleda förbättringsplaner
 • 2025: Öka medarbetarnas engagemang med 10% (basår 2017)

Miljö

 • 2021: Definiera de vetenskapsbaserade målen för scope 1 + 2 och agera utifrån dem
 • 2021: Minskningsmålen för energiförbrukning per bearbetad enhet ska vara i nivå med de vetenskapsbaserade målen
 • 2025: Inköpt elektricitet ska vara 100% förnybar
 • 2030: 100% av vårt avfall ska återvinnas

Samhälle 

 • Relevanta program för samhällsengagemang vid våra anläggningar

Viktiga resultat 2020

Under 2020 har vi gjort betydande framsteg:

Medarbetare 

 • Medarbetarengagemanget ökade med 5 procentenheter enligt delaktighetsundersökningen

Miljö 

 • Vi undertecknade initiativet för vetenskapsbaserade mål
 • Klimatförändringsrelaterade riskbedömningar genomfördes på samtliga anläggningar
 • Energiförbrukningen minskade med 5,4% per bearbetad enhet
 • Vattenförbrukningen minskade med 63% per bearbetad enhet
 • Avfallsintensiteten minskade med 50% per bearbetad enhet
 • 96% av vårt avfall gick till återvinning

Samhälle 

 • Vi stöttade lokalsamhällen i utmaningarna under covid-19-pandemin

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?