Innovation på AAK

betyder hållbar tillväxt för oss och våra kunder

Innovation – en hörnsten

För AAK innebär innovation en accelerering av hållbar tillväxt, både för oss och våra kunder. Genom att ständigt utforska nya insikter, nya råvaror och ny teknik, kan vi gemensamt utveckla unika lösningar som öppnar upp för en mängd intressanta möjligheter. Det är det som gör samarbetet med AAK så speciellt.

Förståelse för marknaden

Våra lösningar kan bara vara framgångsrika om de tillför ett konkret, långsiktigt värde för våra kunder. Tack vare vår kundgemensamma produktutveckling får vi en djup inblick i drivkrafterna bakom efterfrågan på marknaden samt de utmaningar de innebär. Detta ger oss ett kraftfullt verktyg för att säkerställa att varje lösning helt och fullt tillgodoser kundens specifika krav.

Värde i varje steg

När vi skapar nya lösningar utgör vårt globala nätverk av kundinnovationscentra basen för många av branschens främsta experter. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunders egna experter för att samla de bästa resurserna i alla led. Detta gör det möjligt för oss att tillföra värde genom hela processen fram till lansering.

Vårt innovationsarbete säkerställer relevanta lösningar som snabbt kan implementeras på marknaden och skapa nya alternativ för att möta konsumenters krav vad gäller smakupplevelse och näringsinnehåll. Därtill skapar det långsiktiga värden i leveranskedjan genom effektiva, säkra och hållbara lösningar vid hantering och bearbetning.

Hållbar innovation

Vi fokuserar på hållbara och säkra innovationer vad gäller växtbaserade livsmedel och näring samt på hållbara och säkra leveranskedjor. Vi tar fram produkter med hänsyn till nya och framväxande utmaningar inom livsmedelsindustrin.

Inom våra innovationsprojekt har vi ambitionen att i möjligaste mån respektera den så kallade försiktighetsmetoden. Det innebär att vi hela tiden strävar efter att implementera mer miljövänliga tekniker, applikationer och produkter för att kunna minska våra lösningars påverkan under hela deras livscykel.

Innovationer för framtiden

Framöver och inom ramen för vår strategi kommer vi att fortsätta arbeta nära våra kunder, leverantörer och andra partner. Dels för att få en inblick i marknaden men också för att kunna styra våra innovationsinsatser mot en kundgemensam produktutveckling som skapar ännu bättre livsmedel. Vi kommer också att öka vårt fokus på lösningar inom växtbaserade livsmedel och nutrition som kan implementeras i livsmedelssektorn där vi redan har en stark närvaro genom våra regionala kundinnovationscentra och vår närhet till marknaden.